Hem

Om Presto

Presto Brandsäkerhet AB är en helhetsleverantör av tjänster, produkter och utbildning inom brandsäkerhet med tillhörande rikstäckande service. Vi hjälper våra kunder att skapa förutsättningar för trygghet genom riskhantering för brand –  det vi kallar för Fire Risk Management. Över 50 års erfarenhet och ett brett tjänste- och produktutbud innebär att kan vi lägga upp brandskyddsarbetet på rätt sätt oavsett vilken typ av verksamhet du bedriver. Vår verksamhet kan delas in enligt följande: brandskyddsprodukter, sprinklersystem, konsultation/rådgivning, utbildning och service.

Läs mer   |   Följ oss i sociala medier: