Brandlarm och detektering

brandlarm-knappSom godkänd anläggarfirma för brandlarm installerar och kontrollerar vi att ert larm uppfyller de krav som ställs på er verksamhet. All kontroll, service och installation utförs av certifierade installationstekniker och brandlarmsingenjörer. Vi finns med hela vägen från offert- och projekteringsstadie till färdiga, besiktade och godkända anläggningar!

Presto erbjuder ett komplett utbud av säkerhetslösningar för att möta alla tänkbara behov på marknaden, ovan och under mark och till sjöss. Vi kan erbjuda allt från ett grundläggande ”fristående” konventionellt system till ett mer komplext system med inbyggt brandlarm, talat utrymningslarm och släcksystem som uppfyller de strängaste kraven i världen.

Eltek Fire & Safety by Honeywell

Eltek Fire & Safety levererar både konventionella och adresserbara brandlarmssystem med avancerade styr och övervakningsfunktioner.

Eltek BSX 100
Konventionell brandlarmscentral som finns i 2 , 4 och 8 slingors utförande.

Eltek Delta              
Analogt adresserbart system för kundunika lösningar. Ett stort utbud av olika detektorlösningar gör systemet flexibelt och anpassningsbart till alla miljöer.


TYCO MX Series

Detta system används i specialapplikationer såsom i kombination med släcksystem och i off-shore lösningar.


ZITON

Levererar både konventionella och adresserbara brandlarmssystem med avancerade styr och övervakningsfunktioner.

Konventionellt ZP1
Konventionell brandlarmscentral som finns i 2 , 4 och 8 slingors utförande.

Adresserbart ZP2
Brandlarmsystemet ZP2 är en avancerad, analog adresserbar centralapparat med integrerad brandförsvarstablå som uppfyller SS3654. Den tydliga displayen i kombination med en styrratt gör handhavandet väldigt överskådligt och enkelt.


SIGMA XT

Släckcentral SIGMA XT är en effektiv och lättbetjänt kontrollpanel som uppfyller alla krav på säker och snabb brandsläckning. En standard Sigma XT släckcentral är helautomatisk och uppfyller samtliga funktionskrav för släckcentraler enligt EN12094-1. Sigma XT används då det är ett önskemål att skydda ett rum, såsom maskinrum, el-centraler, serverrum, processutrustning, arkivrum, övervakningsrum, kontrollrum, mm.

Levererar både konventionella och adresserbara brandlarmssystem med avancerade styr och övervakningsfunktioner.

 

VESDA by Xtralis

VESDA är ledande i den nya generationen högkänsliga detektorsystem som larmar redan innan synlig rök har hunnit bildas.

VESDA LaserPLUS representerar de senaste tekniska framstegen inom detektering. VESDA LaserPLUS, som arbetar med samplingstekniken, varnar för brand på ett mycket tidigt stadium.Systemet samlarkontinuerligt in och analyserar luft, för att upptäcka förändringar. E högeffektiv laserdetektor med mycket brett känslighetsområde känner av röktätheten. Reaktionstiden är mycket kort, även vid små rökmängder i lokaler med kraftiga luftströmmar. VESDA LaserPLUS kan skräddarsys till alla miljöer och alla tänkbara behov, och integreras med andra brandlarmssystem, eller kopplas till övergripande styr- och övervakningssystem.

VESDA LaserFOCUS är anpassad för mindre, men viktiga utrymmen med en helt ny display med tydliga symboler vilket underlättar handhavandet. För att övervaka luftflödet är VESDA LaserFOCUS utrustad med ultraljudssensorer. En sändare och en mottagare används för att mäta ljudets transporttid i en kammare oavsett lufttemperatur, lufttryck eller luftfuktighet.


SECURIFIRE

SecuriFire – det redundanta, modulära brandlarmssystemet med SpiderNet-teknologi

SecuriFire-systemfamiljen
SecuriFire-systemfamiljen består av olika centraler, enheter, enhetsvarianter samt komponenter som är perfekt kombinerade och anpassade för varje utbyggnadsnivå och anläggningsstorlek.

Alla enheter är kompatibla med varandra och bygger på samma mjukvara och driftsättningsverktyg. Även gränssnitten är lika på alla SecuriFire-enheter – det går att ansluta samma externa kontroller till samtliga centraler.

Moduluppbyggnaden och nätverksmöjligheterna gör att samtliga nödvändiga enheter går att kombinera och anpassa till anläggningskraven oavsett variant.

 


Kontakta våra produktspecialister inom området larm & detektering


 

Vi är SBSC-certifierade som behörig anläggarfirma för bl.a. brandlarm:

sbsc-brandlarm-gas-sprinkler