Gassläcksystem

gasslacksystem-header2016
Fast monterade släcksystem används ofta där det bedöms att risken för en brand är så stor att en handbrandsläckare eller en brandpost inte räcker till. Det här gäller också utrymmen där det inte finns någon som i tid kan upptäcka en brand eller i utrymmen som är svåra att komma åt.


Olika typer av gassläcksystem:

Inergen | Koldioxid | HalotronNovec


Olika slags skydd
Presto släcksystem finns som både punkt- och rumsskydd. Punktskydd innebär skydd av begränsade ytor eller volymer som exempelvis maskiner, avskilda processer och mindre motorrum, exempelvis i fordon. Rumsskydd innebär att en hel rumsvolym skyddas. Det kan gälla till exempel kontrollrum, datorrum och maskinrum i fartyg.

Utformning och funktion
Våra fast monterade släcksystem består normalt av trycksatta behållare med släckmedel som släpps ut i det skyddade utrymmet via rör och munstycken när en utlösningsventil öppnas. Släcksystemen kan aktiveras manuellt och/eller automatiskt med olika detektorer. Aktiveringen sker mekaniskt, pneumatiskt eller elektriskt. Några exempel är wirehandtag, utlösningsknapp och signal från brandlarmsanläggning.

Presto erbjuder fast monterade släcksystem av olika typer och släckmedel, där storleken anpassas individuellt till kundens behov. För utlösning kan brand detekteras med rök-, värme- eller IR-detektorer. Släcksystemen kan kopplas till brand- och utrymningslarm.

När det ställs krav
I många fall ställer försäkringsbolagen krav på att ett fast monterat släcksystem ska installeras. Man har då krav, inte bara på släcksystemet, utan även på den som installerar och underhåller systemet.

Presto har certifikat som bekräftar att vi är behöriga att utföra både installation och underhåll på släcksystem där försäkringsbolag ställer krav. Vi är certifierade för:

• Klass A – Inerta gaser Typ Inergen IG 55 Argonit
• Klass B – Halotron
• Klass C – Novec
• Klass D – Koldioxid

Vi arbetar med Kontroll- och aktiveringssystem: Typ 1, 2 och 3.


Läs mer

I vår samlingsbroschyr kan du läsa mer om
hur vi arbetar med gassläcksystem:

Läs mer

SVEBRAs rekommendationer hittar du här:

Svenska Brandskyddsföretagens
rekommendation – Underhåll av fasta släcksystem

 


Vi är SBSC-certifierade som behörig anläggarfirma:


 

Produktblad

Säkerhetsdatablad

Kompletterande dokumentation

Det finns ingen kompletterande dokumentation