Vattendimma

Vattendimma-sprinklerhuvudSläcker och kyler miljövänligt

Vatten är ett ämne som inte bara är ofarligt för miljön, det är även ett av de mest effektiva släckmedlen man känner till, sett per volymenhet. Tekniken att effektivt utnyttja vattnets släckande egenskaper har förfinats i vattendimsystem. Vattendimmans egenskaper medför högre utnyttjandegrad av den mängd av vatten som tillförs brandhärden, jämfört med konventionell vattensprinkling.

Bakgrund
Vetenskapen har sedan 30-talet känt till det faktum att vatten släcker ungefär dubbelt så effektivt som Halon räknat per volymenhet. Problemet har varit att tekniskt kunna utnyttja vattnets egenskaper på bästa möjliga sätt. Genom att finfördela vattnet till s k vattendimma så blir energiupptagningsförmågan hos vattnet fullt utnyttjad. Idag kan vi genom moderna vattendimsystem uppnå den effektiva nedkylning som vattendimma utövar på förbränningsprocessen. Prov som utförs på provningsanstalter och av tekniska institut bevisar att vattendimma ger förutom en effektiv avsläckning också en önskvärd avkylning av hela ytor som annars skulle utgöra en risk för återantändning i vissa miljöer t ex i maskinrum.