Vattensprinkler

Vattensprinkler rostfritt sprinklerhuvudMed ett vattensprinklersystem har man inte bara ett brandlarm installerat utan även ett system som direkt bekämpar branden.

Presto är av Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering (SBSC) certifierad anläggarfirma vattensprinkler. Vi utför vattensprinklersystem efter en mängd olika regelverk som SBF, NFPA, FM etc. och anpassar anläggningen efter dina behov. Självklart ansvarar för hela kedjan från projektering och installation till service. Vi har genomfört sprinklerinstallationer i de flesta typer av byggnader från enklare boendesprinklersystem inom äldreboenden, LSS-boenden, bostäder till mer komplexa installationer inom kontor, skolor, sjukhus, affärscentra, industrier, lager, kärnkraftverk etc.

Det finns många fördelar med att installera sprinkler som exempelvis:
• sprinkler räddar liv genom att begränsa branden så att säker utrymning kan ske.
• vattenskadorna blir ringa jämfört med brandsläckning utfört av räddningstjänsten. I de flesta fallen så aktiveras endast den eller de sprinklerhuvuden som är närmast branden och bekämpar branden.
• lägre försäkringspremie.
• bättre byggnadstekniska lösningar med öppnare och mer effektiv planlösning. Det finns stor ekonomisk vinning då sprinklersystemet medger större brandceller, längre utrymningsvägar, färre brandposter mm.
• ökad leveranssäkerhet, exempelvis så minkar risken för tappade marknadsandelar pga brand

Systemtyper vattensprinkler

Beroende på risken och karaktären på verksamheten i lokalerna, utformas brandskyddet genom tillämpning av målinriktade regler och metoder. Bland systemen kan nämnas:

Våtrörssystem

Våtrörssystem är allmänt det mest utbredda brandskyddssättet. I ett våtrörssystem ligger vattnet under tryck framme vid varje sprinklerhuvud. När något av sprinklerhuvudena reagerar på värmen strömmar vattnet ut och anläggningen ger brandlarm. I detta system reagerar varje sprinklerhuvud individuellt.

Torrörssystem

På riskplatser med frysrisk används torrörsystem. Istället för vatten arbetar detta system med tryckluft. När värmen från branden utlöser ett sprinklerhuvud sjunker lufttrycket i ledningen. Ventilen släpper sedan ut vattnet till rörsystemet och vidare ut genom det öppnade sprinklerhuvudet.

Förutlösningssystem (Preaction)

Förutlösningssystem är också ett torrörssystem fast med dubbelt utlösningssystem, både detektorsystem och spinklerhuvud måste utlösas. Denna metod minimerar risk för vattenskador eftersom en läcka eller mekanisk skada på vattenledningen endast resulterar i ett fellarm.

Grupputlösningssystem (Deluge)

Grupputlösningssystem är ett system med öppna munstycken. Branddetektorsystem eller en pilotledning utlöser en gruppventil för att aktivera sprinkler inom ett specifikt område, exempelvis där en snabb brandspridning förväntas.


Länk: Läs mer om vattensprinkler hos Brandskyddsföreningen

 

Vi är SBSC-certifierade som behörig anläggarfirma:

sbsc-footer