Region Södra Västerbotten

Hanteras idag av vårt dotterbolag Aptum AB.

Aptum AB
Lärlingsgatan 29E
904 22 Umeå

Kundtjänst: 010-45 20 000
Fax: 010-45 20 001


Fredric Åkerlund

Regionchef
fredric.akerlund@aptum.se
090-780 80 09

Liv Svanberg

Kompetensrådgivare
liv.svanberg@presto.se
090-78 08 003

Stina Brandt

Kompetensrådgivare
stina.brandt@presto.se
090-78 08 011