Sprinklersystem i flera varianter

Sprinklersystem för brand är den vanligaste typen av släcksystem. Med ett sprinklersystem kan man undvika förödande konsekvenser tack vare systemets snabba reaktion på värme, och dess förmåga att antingen släcka elden direkt eller kontrollera den. Vi på Presto erbjuder flera bra varianter av sprinklersystem för brand.

Sprinklersystemet är ett effektivt släcksystem, eftersom det fungerar som en brandsläckare och brandvarnare på samma gång. Systemet är anslutet till ett vattenfyllt rörnät och installeras i taket och

när en brand uppstår reagerar sprinklersystemet med att spruta ut vattnet från rörnäten. Det har ofta ett huvud av glas som sprängs allt eftersom temperaturen höjs vid en brand, och vattnet frigörs därför för att släcka elden. Endast de sprinklersystem som är placerade i området där branden uppstår och som kan känna av temperaturen, kommer att aktiveras. Det minskar risken för vattenskador eftersom vattnet bara används där det behövs.

Förebygg allvarliga skador med sprinklersystem för brand

Sprinklersystem för brand är både är effektiva och mycket pålitliga, enligt statistik. Fördelen med ett sprinklersystem är dess förmåga att upptäcka brand innan du gör det och därefter agera snabbt för att släcka branden. Tack vare en ökad installation av sprinklersystem, har brandskador också minskat avsevärt.

Många av de dödliga bränder som sker årligen i Sverige hade kunnat förhindras med hjälp av ett sprinklersystem. Vi på Presto erbjuder installationer av sprinkler både på enklare anläggningar och komplexa byggnader och vi har givetvis full koll på vilken typ av system som passar för olika lokaler. Vi har genomfört projekt på de flesta olika byggnader, såsom skolor, kontor, sjukhus, affärscentrum, äldreboenden och industrier vilket ger oss bred kompetens och erfarenhet.

Olika typer av sprinklersystem för brand

Det finns flera typer av sprinklersystem för brand som är anpassade för olika platser. Vi på Presto erbjuder följande varianter:

 •    Vattensprinkler
  • Här finns det fyra olika varianter: våtrörsystem, torrörsystem, förutlösningssystem och grupputlösningssystem.
 •   Vattendimma
  • Vattendimma är det mest effektiva släckmedlet, och är dessutom miljövänligt. I och med dimman utnyttjas vattnet vid släckning i högre grad än om man jämför med andra vattensprinkler.
 •    Kökssläcksystem
  • Här har vi sprinklersystem speciellt framtagna för att fungera i olika restaurangkök, då dessa lokaler löper högre risk att drabbas av brand.
 •    Punktskydd
  • Punktsprinkler passar bra i mindre utrymmen, såsom förråd och soprum. Fördelen med detta system är att den inte kräver någon rördragning.

Är du osäker på hur du ska tänka när du behöver installera ett sprinklersystem för brand är du alltid välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig. Vi erbjuder alltid en helhetslösning och bistår med både projektering, installation och service. Presto är självklart certifierade av Svensk Brand och Säkerhetscertifiering vilket gör oss till en kvalitativ och professionell leverantör av sprinklersystem.

Det bästa är att installera ett systemen i samband med byggnationen eller renoveringen, men det går att installera även i efterhand eller när byggnaden står färdig. Kontakta oss gärna om du vill ha hjälp med ett sprinklersystem för brand, så hjälper vi dig.