Barn-HLR

Barn-hjärt-lungräddning (Barn-HLR)

Varje år drabbas barn av olyckshändelser eller akuta tillstånd som är livshotande. De första fem minuterna sedan barnet slutat andas är direkt avgörande för utgången. Hur räddar vi barn?

Utbildningen Barn-HLR är avsedd för alla som är intresserade och för de som jobbar med barn. Deltagarna lär sig hur man gör HLR på barn från 0 år till pubertet. Deltagarna lär sig också att hantera allvarliga akuta sjukdomstillstånd. Grundutbildningen innehåller HLR, åtgärder när barnet satt i halsen, barnolycksfall och att känna igen allvarliga akuta sjukdomar. Det är skillnad på HLR till barn och till vuxen.


Målgrupp

Målgrupp är alla vuxna personer i samhället som vill lära sig Barn-HLR. Det gäller alltså både föräldrar och mor- farföräldrar och personer som arbetar inom sjukvård, barnomsorg, skola eller organiserad första hjälpen verksamhet samt räddningstjänst och utbildningsorganisationer.


Syfte

Ge kunskap om rätt teknik för att starta och utföra Hjärt-lungräddning. Deltagarna blir mentalt förberedda att ingripa vid en krissituation med en trygghet om att det inte går att göra fel.


Mål

Att genom träning i Hjärt-lungräddning öka tryggheten hos deltagaren och därmed sannolikheten att ingripa med sina kunskaper i ett akut läge. Målet är att bidra till tryggare arbetsplatser och tryggare hemmiljöer.


Kursinnehåll Barn Hjärt- och lungräddning (Barn-HLR)

  • Medvetande- och andningskontroll
  • Inblåsningar
  • Bröstkompressioner
  • Praktisk övning på dockor
  • Luftvägsstopp
  • Stabilt sidoläge
  • Barn-olycksfall, sårskador, benbrott, allergier m m

 


Tidsåtgång och antal

Utbildningens längd är 3-4 timmar med maximalt 12 personer vid varje utbildningstillfälle.