Föreståndare brandfarlig vara

Enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor skall den som har tillstånd för hantering eller förvaring av brandfarliga och explosiva varor ha en utsedd föreståndare för verksamheten.

 

Målet med utbildningen

Utbildningen behandlar din roll som föreståndare och dina uppgifter vad gäller förvaring och hantering av brandfarlig vara. Målet är att du ska bli mer riskmedveten och kunna informera övrig personal om vilka regler och rutiner som gäller brandfarliga varor. Utbildningen behandlar också din roll i det systematiska brandskyddsarbetet.


Kursinnehåll

  • Vilka lagar och regler som gäller vid hantering och förvaring av brandfarliga varor
  • Brandfarliga varors egenskaper
  • Hur tillsyn av brandfarliga varor sker
  • När och hur en riskutredning bör göras
  • Föreståndarens uppgifter
  • Arbete och utrustning i miljö där det finns risk för explosiva blandningar
  • Kontrollrutiner
  • Systematiskt brandskyddsarbete

 

Målgrupp

Föreståndare brandfarlig vara riktar sig till den som blivit tilldelad rollen som föreståndare.


Tidsåtgång

Utbildningens längd är 5 timmar.


Öppna kurstillfällen

Finns det inga öppna kurstillfällen nedan? Eller passar ingen av tiderna dig? Gör en bokningsförfrågan nedan!


ons 12 feb 2020 Katrineholm
09:00 - 15:00
Det finns platser kvar
tor 20 feb 2020 Malmö
09:00 - 15:00
Få platser kvar
tor 05 mar 2020 Luleå
08:00 - 16:00
Det finns platser kvar
ons 11 mar 2020 Stockholm
09:00 - 15:00
Det finns platser kvar
ons 18 mar 2020 Västerås
09:00 - 15:00
Det finns platser kvar
tis 31 mar 2020 Göteborg
09:00 - 15:00
Få platser kvar