Föreståndare brandfarlig vara

Enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor skall den som har tillstånd för hantering eller förvaring av brandfarliga och explosiva varor ha en utsedd föreståndare för verksamheten.

 

Målet med utbildningen

Utbildningen behandlar din roll som föreståndare och dina uppgifter vad gäller förvaring och hantering av brandfarlig vara. Målet är att du ska bli mer riskmedveten och kunna informera övrig personal om vilka regler och rutiner som gäller brandfarliga varor. Utbildningen behandlar också din roll i det systematiska brandskyddsarbetet.


Kursinnehåll

  • Vilka lagar och regler som gäller vid hantering och förvaring av brandfarliga varor
  • Brandfarliga varors egenskaper
  • Hur tillsyn av brandfarliga varor sker
  • När och hur en riskutredning bör göras
  • Föreståndarens uppgifter
  • Arbete och utrustning i miljö där det finns risk för explosiva blandningar
  • Kontrollrutiner
  • Systematiskt brandskyddsarbete

 

Målgrupp

Föreståndare brandfarlig vara riktar sig till den som blivit tilldelad rollen som föreståndare.


Tidsåtgång

Utbildningens längd är 5 timmar.


Öppna kurstillfällen

ons 28 aug Göteborg
Pris: 2 930 SEK exkl moms
Platstillgång: Det finns få platser kvar
ons 28 aug Stockholm
Pris: 2 930 SEK exkl moms
Platstillgång: Det finns få platser kvar
ons 04 sep Västerås
Pris: 2 930 SEK exkl moms
Platstillgång: Det finns få platser kvar
tor 26 sep Göteborg
Pris: 2 930 SEK exkl moms
Platstillgång: Det finns platser kvar
tor 17 okt Östersund
Pris: 2 930 SEK exkl moms
Platstillgång: Det finns platser kvar
mån 21 okt Helsingborg
Pris: 2 930 SEK exkl moms
Platstillgång: Det finns få platser kvar
ons 23 okt Katrineholm
Pris: 2 930 SEK exkl moms
Platstillgång: Det finns platser kvar
tor 07 nov Göteborg
Pris: 2 930 SEK exkl moms
Platstillgång: Det finns få platser kvar
ons 20 nov Stockholm
Pris: 2 930 SEK exkl moms
Platstillgång: Det finns platser kvar
mån 02 dec Kristianstad
Pris: 2 930 SEK exkl moms
Platstillgång: Det finns platser kvar
ons 11 dec Västerås
Pris: 2 930 SEK exkl moms
Platstillgång: Det finns platser kvar
ons 12 feb 2020 Katrineholm
Pris: 2 930 SEK exkl moms
Platstillgång: Det finns platser kvar
tor 20 feb 2020 Malmö
Pris: 2 930 SEK exkl moms
Platstillgång: Det finns platser kvar

Finns det inga öppna kurstillfällen ovan? Eller passar ingen av tiderna dig? Gör en bokningsförfrågan nedan!