Föreståndare brandfarlig vara

Enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor skall den som har tillstånd för hantering eller förvaring av brandfarliga och explosiva varor ha en utsedd föreståndare för verksamheten.

 

Målet med utbildningen

Utbildningen behandlar din roll som föreståndare och dina uppgifter vad gäller förvaring och hantering av brandfarlig vara. Målet är att du ska bli mer riskmedveten och kunna informera övrig personal om vilka regler och rutiner som gäller brandfarliga varor. Utbildningen behandlar också din roll i det systematiska brandskyddsarbetet.


Kursinnehåll

  • Vilka lagar och regler som gäller vid hantering och förvaring av brandfarliga varor
  • Brandfarliga varors egenskaper
  • Hur tillsyn av brandfarliga varor sker
  • När och hur en riskutredning bör göras
  • Föreståndarens uppgifter
  • Arbete och utrustning i miljö där det finns risk för explosiva blandningar
  • Kontrollrutiner
  • Systematiskt brandskyddsarbete

En del praktiska övningar genomför deltagarna på varandra, andra utförs på övningsdocka.

 

Målgrupp

Föreståndare brandfarlig vara riktar sig till den som blivit tilldelad rollen som föreståndare.


Tidsåtgång

Utbildningens längd är 5 timmar.


Öppna kurstillfällen

06 mar 2019 Malmö
Från 2 790 SEK exkl. moms
Platser kvar
19 mar 2019 Stockholm
Från 2 790 SEK exkl. moms
Platser kvar
19 mar 2019 Göteborg
Från 2 790 SEK exkl. moms
Platser kvar

Finns det inga öppna kurstillfällen ovan? Eller passar ingen av tiderna dig? Gör en bokningsförfrågan nedan!