Släckövning

släckövning

Utbildning i släckövning med olika brandredskap

En lyckad släckinsats avgörs inte endast av den utrustning som finns tillgänglig utan agerandet och kunskapen hos personalen eller de människor som finns på platsen.


Målgrupp

Prestos släckövning vänder sig till samtliga anställda inom såväl företag, industri, handel och institutioner som kommunal och statlig verksamhet.


Mål

Efter genomgången utbildning har deltagarna grundläggande kunskaper om släckmetoder, släckmedel, släckverkan samt val av förstahandsredskap och dess användning.


Kursinnehåll

  • Släckmetoder, släckmedel och släckverkan
  • Handbrandsläckare
  • Brandpost
  • Brandfilt
  • Val av redskap
  • Praktisk övning

Efter avslutad utbildning ställer vi ut intyg för genomgången grundutbildning.


Tidsåtgång och antal

Utbildningens längd är ca 1-1,5 timmar med maximalt 20 personer vid varje utbildningstillfälle.


Öppna kurstillfällen

Finns det inga öppna kurstillfällen? Eller hittar du inget tillfälle som passar? Gör en bokningsförfrågan nedan!