Utbildning: Heta Brandfarliga Arbeten

Heta arbeten kurs och utbildning

Kurs i Heta Brandfarliga Arbeten

Ny utbildning framtagen av SVEBRA och Sveriges Byggindustrier. Följer den utbildningsplan som beslutats av försäkringsbolagens och Brandskyddsföreningens utbildningskommitté och uppfyller de krav som ställs i försäkringsvillkoren.

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som utför, ger tillstånd till eller är brandvakt vid Brandfarliga Arbeten.

Övergripande mål

Kursdeltagaren ska ges kunskaper som krävs för att kunna vidta nödvändiga åtgärder inför, under och efter Brandfarliga Arbeten.

Kursbeskrivning

Kursen är utformad enligt SVEBRAs utbildningsplan och består av både teoretiska och praktiska moment. Deltagande på utbildning och godkänt certifieringstest ger ett certifikat med giltighetstid i fem år.

Kursinnehåll

  • Lagstiftning och försäkringar
  • Brandkunskap
  • Förebyggande brandsäkerhet
  • Riskhantering
  • Säkerhetsregler
  • Praktisk släckövning
  • Övningsuppgifter
  • Certifieringstest

Tidsåtgång

Kursen omfattar 8 timmar (heldag).


Öppna kurstillfällen

mån 14 okt Stockholm
08:00 - 17:00
Pris 2 145 SEK exkl moms
Platser kvar
tis 15 okt Göteborg
08:00 - 17:00
Pris 2 145 SEK exkl moms
Platser kvar
mån 21 okt Västerås
08:00 - 17:00
Pris 2 145 SEK exkl moms
Platser kvar
tis 29 okt Helsingborg
08:00 - 17:00
Pris 2 145 SEK exkl moms
Platser kvar
fre 01 nov Katrineholm
08:00 - 17:00
Pris 2 145 SEK exkl moms
Platser kvar
tis 12 nov Stockholm
08:00 - 17:00
Pris 2 145 SEK exkl moms
Platser kvar
tis 19 nov Kristianstad
08:00 - 17:00
Pris 2 145 SEK exkl moms
Platser kvar
ons 20 nov Göteborg
08:00 - 17:00
Pris 2 145 SEK exkl moms
Platser kvar
mån 02 dec Stockholm
08:00 - 17:00
Pris 2 145 SEK exkl moms
Platser kvar
ons 04 dec Malmö
08:00 - 17:00
Pris 2 145 SEK exkl moms
Platser kvar
tis 10 dec Västerås
08:00 - 17:00
Pris 2 145 SEK exkl moms
Platser kvar
mån 16 dec Göteborg
08:00 - 17:00
Pris 2 145 SEK exkl moms
Platser kvar
mån 13 jan 2020 Katrineholm
08:00 - 17:00
Pris 2 145 SEK exkl moms
Platser kvar
tis 14 jan 2020 Stockholm
08:00 - 17:00
Pris 2 145 SEK exkl moms
Platser kvar
ons 29 jan 2020 Göteborg
08:00 - 17:00
Pris 2 145 SEK exkl moms
Platser kvar
tor 30 jan 2020 Helsingborg
08:00 - 17:00
Pris 2 145 SEK exkl moms
Platser kvar
mån 03 feb 2020 Stockholm
08:00 - 17:00
Pris 2 145 SEK exkl moms
Platser kvar
tis 11 feb 2020 Västerås
08:00 - 17:00
Pris 2 145 SEK exkl moms
Platser kvar
ons 19 feb 2020 Malmö
08:00 - 17:00
Pris 2 145 SEK exkl moms
Platser kvar
mån 24 feb 2020 Göteborg
08:00 - 17:00
Pris 2 145 SEK exkl moms
Platser kvar
mån 02 mar 2020 Katrineholm
08:00 - 17:00
Pris 2 145 SEK exkl moms
Platser kvar
tis 03 mar 2020 Stockholm
08:00 - 17:00
Pris 2 145 SEK exkl moms
Platser kvar
ons 18 mar 2020 Helsingborg
08:00 - 17:00
Pris 2 145 SEK exkl moms
Platser kvar