Utbildning: Brandfarliga Arbeten

Heta arbeten kurs och utbildning

Kurs i Brandfarliga Arbeten

Brandfarliga Arbeten är en utbildning enligt SVEBRAs (Svenska Brandsäkerhetsföretag) utbildningsplan.

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som utför, ger tillstånd till eller är brandvakt vid Brandfarliga Arbeten.

Övergripande mål

Kursdeltagaren ska ges kunskaper som krävs för att kunna vidta nödvändiga åtgärder inför, under och efter Brandfarliga Arbeten.

Kursbeskrivning

Kursen är utformad enligt SVEBRAs utbildningsplan och består av både teoretiska och praktiska moment. Deltagande på utbildning och godkänt certifieringstest ger ett certifikat med giltighetstid i fem år.

Kursinnehåll

  • Lagstiftning och försäkringar
  • Brandkunskap
  • Förebyggande brandsäkerhet
  • Riskhantering
  • Säkerhetsregler
  • Praktisk släckövning
  • Övningsuppgifter
  • Certifieringstest

Tidsåtgång

Kursen omfattar 8 timmar (heldag).