Utrymningsledare

En säker och snabb utrymning kan vara av yttersta vikt vid brand eller andra hot, detta då situationen ofta blir kritisk bara några minuter efter det att t.ex. branden startat. En förutsättning är att utrymningsledaren är väl utbildad och har kunskaper för att leda utrymningen.

Genom att ha en väl fungerande utrymningsorganisation med utsedda utrymningsledare som har ett ansvar för en avdelning, våningsplan eller annat naturligt avgränsat område kan en utrymning underlättas så att den kan ske på ett så säkert och effektivt sätt som möjligt.


Målgrupp

Prestos utbildning för utrymningsledare vänder sig till personal som ska verka med utrymningsansvar inom såväl företag, industri, handel och institutioner som kommunal eller statlig verksamhet.


Mål

Efter genomgången utbildning skall deltagarna ha kunskap i utrymningsförfarande och hur de skyddar sig själva, sina kollegor, kunder eller andra besökare.


Kursinnehåll

 • Mänskligt beteende
 • Kroppens påverkan
 • Brandteori
 • Risker vid tillbud
 • Brand- och utrymningslarm
 • Utrymningsorganisation
 • Utrymningssystem och utrymningsstrategi
 • Utrymningsplan och vägledande markering
 • Återsamling
 • Utrymningsledarens uppgifter och ansvar
 • Lagar och föreskrifter som påverkar utrymningssystemet

Efter avslutad utbildning ställer vi ut intyg för genomgången utbildning.


Tidsåtgång och antal

Utbildningens längd är 3 timmar med maximalt 20 personer vid varje utbildningstillfälle.


 

 


Öppna kurstillfällen

tor 13 feb 2020 Malmö
09:00 - 12:00
Det finns platser kvar
ons 04 mar 2020 Stockholm
09:00 - 12:00
Det finns platser kvar
ons 04 mar 2020 Stockholm
09:00 - 12:00
Det finns platser kvar