2019 är året att ta tag i ditt SBA arbete

 
2019 är året att ta tag i ditt SBA arbete!

Ditt systematiska brandskyddsarbete (SBA) är en viktig del av säkerheten på din arbetsplats och det behöver inte vara tidsödande, komplicerat eller kostsamt. 

Men det måste genomföras! Det regleras ytterst av LSO, lagen om skydd mot olyckor, men vi tycker nog att din och dina medarbetares trygghet är den viktigaste anledningen.

Vi kör vidare på Fire Safe December
Så mycket som 6 av 10 företag brister tyvärr i sitt SBA och det vill vi naturligtvis göra något åt. Så därför har vi inte bara utvecklat marknadens kanske smartaste och enklaste sätt att effektivisera och säkra arbetet genom Presto PreVision. Vi förlänger även erbjudandet från december så att du slipper betala första årets licenskostnad om du kommer igång innan 1/4.  

#Varjetimme
Varje timme förändras förutsättningar för företag och verksamheter då brand bryter ut. Varje timme riskeras människors liv och hälsa. Varje timme förstör brand tillgångar och gör framtiden osäker. Varje timme gör vi på Presto något åt det. Hör av dig så berättar vi om hur vi kan göra ditt företag till en säkrare arbetsplats.