Arbetar du med uppdrag som påverkas av eller påverkar trafikanter?

Att ha rätt kompetens och ordentligt skydd är livsviktigt för personer som arbetar mitt på vägar där trafik passerar i hög hastighet. Våra utbildningar inom Arbete på väg ger dig kännedom om hur en säker vägarbetsplats skapas och ger dig förståelse kring sambandet mellan trafikanternas behov och din säkerhet.

Trots fortsatta restriktioner kring större samlingar ändras förutsättningarna varje timme för arbetsplatser då olyckor sker eller brand byter ut. Kunskap behövs inför framtiden och vi erbjuder dig därför utbildningar som kan göras på distans, båda via instruktör i våra digitala klassrum och interaktiva utbildningsplattformar.

Läs om våra digitala utbildningar här!

När behöver jag Arbete på väg?

  • När jag utför vaktarbete, anläggningsarbete eller beläggningsarbete
  • När jag utför servicearbeten i eller på anläggningar.
  • När jag är medhjälpare vid montage av längsgående skyddsanordningar, räcken.
  • När jag jobbar med fordon som används i exempelvis projekteringsarbete, trafikdirigering.
  • När jag jobbar med fordon som används för transporter, exempelvis lastbilar. Som väghållningsarbete räknas utförandet i samband med lastning eller lossning av fordon. Själva transporten räknas inte till väghållningsarbete.
  • När jag jobbar med motorredskap och traktorer som används i exempelvis beläggningsarbeten, schakter..
  • När jag utför vaktarbete, anläggningsarbete, beläggningsarbete, eller arbetar med trafikanordningar under ledning av Ceritifierad person enligt Steg 2.2.
  • När jag utför servicearbeten I eller på anläggningar.
  • När jag är medhjälpare vid montage av längsgående skyddsanordningar, räcken.

Beroende på vi vilken arbetsuppgift du ansvarar för behövs olika certifikat. Kontakta våra kompetensrådgivare så hjälper vi dig!

Kolla även in detta..