Brandsläckare i flera varianter

Vi på Presto erbjuder ett brett utbud av egentillverkade brandsläckare. Hos oss finns flera varianter av som lämpar sig för olika typer av situationer och platser, som till exempel pulversläckare, skumsläckare koldioxidsläckare och fettbrandsläckare. Tack vare vår egentillverkning av brandsläckare har vi full kontroll över allt från utveckling till färdig produkt, vilket gör oss till en pålitlig leverantör som snabbt och effektivt kan tillgodose marknadens och kundernas behov. Vi fokuserar på kvalitet och säkerhet i vår produktion, men strävar också efter att våra produkter ska vara så miljövänliga som möjligt.

Var behövs brandsläckare?

En brandsläckare bör finnas nära tillhands där bränder kan uppstå – nästan överallt med andra ord. De är framförallt vanliga på de flesta arbetsplatser och allmänna områden, men det är även en god investering till bostaden.

Lagen om skydd mot olyckor kräver att ägare och hyresgäster av byggnader och lokaler ska vidta de åtgärder som krävs för att upprätthålla ett skäligt brandskydd på platsen. Därför är en brandsläckare utmärkt utrustning i syfte att följa lagen.

Vilken brandsläckare du ska välja beror på behov och vad miljön kräver, det vill säga vilken typ av brand en släckare kan komma att behöva släcka. En fettbrandsläckare är till exempel bra för ett restaurangkök, medan skumsläckaren passar bra för skolor, hotell, kontor och offentliga lokaler.

De vanligaste bränderna är klassade A eller B och det är därmed fördelaktigt om du har en brandsläckare som klarar dessa bränder. Om din arbetsplats är stor så är det bra att ha flera brandsläckare så att det alltid finns en tillgänglig oavsett var i lokalen man befinner sig.. Placera släckarna på synliga platser i anslutning till entréer eller andra utgångar och se till att alla på företaget vet om var de finns.

Du kan läsa mer om respektive brandsläckare här på vår hemsida och vad de lämpar sig för. Känner du dig osäker är du alltid välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig att välja rätt brandsläckare för din arbetsplats.

Kontrollera din brandsläckare regelbundet

Den eller de brandsläckare som finns på arbetsplatsen ska kontrolleras regelbundet för att se till att de fungerar korrekt om en brandolycka skulle ske. Ta gärna hjälp av denna checklista i kontrollen:

  • Kontrollera att släckaren är synligt placerad.
  • Se till så att inget blockerar brandsläckaren.
  • Släckarens användningsinstruktion ska vara synlig och fullt läsbar.
  • Kontrollera att släckaren inte har fått några märkbara skador.
  • Se till så att släckarens tryckindikator visar rätt tryck.
  • Kontrollera också att släckaren är plomberad.

Välj brandsläckare från Presto

Vi på Presto tillverkar flera brandsläckare av olika slag i vår egen produktionsanläggning i Katrineholm. Dessutom erbjuder vi släckarkärror, släckarvagnar och skåp för en enkel hantering och säker förvaring av brandsläckaren. Samtliga av våra släckare är CE-märkta vilket innebär att de upprätthåller de säkerhetskrav som krävs. De är också certifierade av DNV som följer den europeiska standarden för handbrandsläckare; EN 3. Givetvis håller de hög kvalitet och genom att välja våra brandsläckare kan du vara trygg med att ha gjort ett bra val i säkerhetsarbetet på företaget.