Brandutbildning för er personal i hela landet

Att ge personalen en brandutbildning är en av de viktigaste investeringarna ett företag kan göra när det kommer till säkerhet på arbetsplatsen. Presto erbjuder grundläggande brandutbildninar som skräddarsys efter varje arbetsplats, så att ni tillsammans kan förhindra bränder eller minska risken för skador om det skulle vara så att en brand uppstår. Att arbeta förebyggande och skaffa god kunskap kring brand är också avgörande för den upplevda tryggheten och säkerheten på arbetsplatsen. Vi är stolta över att kunna erbjuda företag en modern brandutbildning som håller hög kvalitet, med tanke på hur viktigt område det är.

Genom att boka in ert företag på en brandutbildning med oss kan personalen vara trygg med att veta hur de ska agera i samband med brand, vilket kan rädda liv om en olycka skulle uppstå. Personalen får tillsammans praktisk kunskap kring utrymning av lokaler, anvädande av brandfilt och brandsläckare samt vad som kan vara tänkbara orsaker till att en brand uppstår och vilka konsekvenser det ger. När alla på arbetsplatsen vet hur de ska agera utan att behöva gripas av panik kan ni förhindra att branden sprids och minska komplikationerna av den.

Skräddarsydd brandutbildning för varje företag

Vår brandutbildning är givetvis anpassad till de krav i lagar och föreskrifter som gäller för arbetsgivare. Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) innebär att ägare av en byggnad eller lokal ska se till att vidta de nödvändiga åtgärder som krävs för att förebygga eller minimera skador vid brand. Det handlar dels om att se till att arbetsplatsen är rätt utrustad, men också att personalen har de kunskaper som behövs, och vi levererar precis den kunskap och utbildnig som krävs enligt lagen.

Presto erbjuder olika utbildningar inom brandskydd, där alla deltagare både får teoretisk utbildning och möjligheten att genomföra praktiska övningar för att på så vis bli maximalt förberedd vid brand. Alla arbetsplatser är olika, och för att ni ska få en komplett förståelse för hur ni ska agera i samband med brand ser vi självklart till att anpassa vår brandutbildning utifrån de förutsättningar som ges hos er.

Fördelen med att vända er till oss på Presto för brandutbildning är vår långa erfarenhet och vår lokala närvaro över hela landet. Varmt välkommen att boka brandutbildning hos oss direkt online eller genom att ringa eller maila oss.