fbpx
Presto > Nyheter > Information

Presto utökar i Malmfälten

Brand & Skydd i Malmfälten ansluter och adderar till Prestos nordiska närvaro från och med den 30 april. Bolaget som drivs och ägs av Jens Fredriksson erbjuder produkter och tjänster kopplat till brand och säkerhet. 

Presto stärker närvaron i Uppland – förvärvar AB Upplands Brandservice

Ett stort steg i Prestos tillväxtresa togs den 17 januari då Presto och Upplands Brandservice avtalade om samgående. Samgåendet har planerats under hösten och nu förverkligas det och sätter tydligt tonen för 2020, ett år där det kommer hända mycket för Presto.

– Jag är övertygade om att Upplands Brandservice och Presto tillsammans kommer att kunna erbjuda kunderna ännu bättre rådgivning och lösningar för skydd mot bränder. Vi är otroligt glada att nu välkomna medarbetarna i Uppland Brandservice in i Prestofamiljen och får med dem in mängder av kompetens och ny energi och kraft i bolaget, säger Filip Bjurström, Koncernchef Presto.

AB Uppland Brandservice som omsätter 65 Mkr har idag 36 medarbetare och kontor i Uppsala, Västerås och Örebro. Bolaget har en marknadsledande ställning i Upplandsregionen och erbjuder ett brett sortiment av produkter och kvalificerade tjänster inom brandskydd. 

Hans och Bo Blomberg, ägare på AB Upplands Brandservice:
– Att nu bli en del av Prestofamiljen känns mycket spännande och är ett naturligt nästa steg för bolaget. Vi har varit störst i Uppland ett bra tag och nu ska vi på en resa och bli störst i hela Norden. Den tanken stimulerar oss och kollegorna rejält! 

Om Presto Brandsäkerhet
Presto finns i Sverige, Norge och Finland på 70 orter med nära 500 dedikerade medarbetare som dagligen med rådgivning och ett brett utbud av tjänster och produkter hjälper våra kunder att identifiera risk och skapa skydd mot brand och olycka. Prestos ledstjärna är ”Alltid säker – Ingen eller inget skall skadas av bränder och olycka” och vår mission är att alltid, varje timme, finnas nära våra kunder för att förhindra brand och olycka. Företaget grundades i Katrineholm 1959 och hjälper idag alla olika typer av företag och organisationer att ta fram en anpassad och effektiv riskhantering mot brand och olycka med konceptet ”Fire Risk Management”. För mer information se www.presto.se.

Om Upplands Brandservice
Sedan 1943 har Upplands Brandservice varit en komplett leverantör av förebyggande brandskydd. Kunnandet, utrustningen och personalen har stått i centrum i ambitionen att hjälpa kunden att skydda sin personal, sina besökare och sin egendom. Upplands Brandservice har alltid strävat efter att hjälpa kunden att planera för en tryggare framtid. Utbilda, lägga upp smarta rutiner, anpassa utrustningen efter kundens behov och ge råd vid om- och nybyggnad. För mer information se www.ub.se.


För mer information kontakta:
– Filip Bjurström, VD Presto Brandsäkerhet AB, 070-202 22 20
– Hans Blomberg, Ägare AB Upplands Brandservice, 070-783 86 45 

Kolla även in detta

Aptum blir en del av Prestofamiljen

Aptum, dotterbolag inom Presto sedan november 2018, byter namn till Presto med början 2020. Bolaget grundades 2005 av Gustav Paringer och Gustav Nord och är marknadsledare inom brand och säkerhet i Norrland. Aptum erbjuder innovativa helhetsåtaganden inom brandskydd och utbildning.

– För Gustav och mig, som grundade Aptum, är det viktigt att vi som företag ständigt utvecklas och tar nya steg framåt. Dels för att vi själva vill bli bättre, men framförallt för att våra kunder ska kunna bedriva sin verksamhet på ett allt säkrare sätt. Som Presto får vi inte bara ett nytt namn utan också ett ännu mer kraftfullt och heltäckande sammanhang. Det både stärker oss och skärper oss, vilket är oerhört viktigt. Det är många som litar på oss och lägger sin säkerhet i våra händer.

Daniel Friberg fortsätter:
– Att Aptum blir Presto känns naturligt och det är med stolthet och glädje vi nu kan säga att Presto även är marknadsledare i Norrland och att vi blir större, starkare och kommer närmare våra kunder över hela Norden. Vi har tydliga mål satta för framtiden och med detta tar vi ett stort kliv närmare dem.

Om Aptum
Aptum AB är helhetsleverantör inom skydd mot olyckor med huvudkontor i Umeå, men verksamma i hela Norrland. Aptum är unika med sin breda utbildningsportfölj. Aptum är drygt 80 medarbetare fördelade på nio orter. 

Om Presto Brandsäkerhet
Presto Brandsäkerhet AB är en komplett partner genom konceptet ”Fire Risk Management” omfattande säkerhetstjänster och produkter inom brandskydd med tillhörande rikstäckande service. Företaget grundades i Katrineholm 1959 och hjälper idag alla olika typer av företag och organisationer att ta fram anpassat och en effektiv riskhantering kopplat till brandskydd. Med nära 60 års erfarenhet och stor lokal närhet med ca 400  anställda är Presto idag en ledande aktör i branschen. Presto har verksamhet i Sverige, Norge och Finland. För mer information se www.presto.se


Kolla även in detta

Briab + Presto = Sant

Konkurrens och samarbete är två sidor av samma sak – kundnytta! I konkurrens skärps vi och tvingas prestera bättre och bättre, oftast till nytta för våra kunder. Men med samarbeten växer vi och lär oss, kan erbjuda mer och hitta nya spännande vägar att leverera värde till våra kunder. Båda är bra, men när samarbete verkligen funkar, finns det inget bättre.

Sedan två år samarbetar vi med våra kollegor och vänner på Briab, som från sin start som brandsingenjörsföretag idag erbjuder heltäckande riskhantering. Med närmare 160 brand- och riskexperter och 9 kontor runt om i Sverige förstärker dom oss. Och vi dom.

Presto Brandsäkerhet rekryterar ny VD och koncernchef

Efter genomförda strategiska förvärv och med ny huvudägare rekryterar Presto Filip Bjurström som ny verkställande direktör och koncernchef. Filip Bjurström kommer närmast från rollen som Divisionschef Stockholm på Bravida. Filip efterträder Anders Danielson som lett bolagets utveckling sedan 1973.

Presto Brandsäkerhet och Aptum går samman och bildar ledande aktör inom brandsäkerhet

 Katrineholm, 5 november 2018 

Presto Brandsäkerhet och Aptum går samman och bildar Nordens ledande aktör inom brandsäkerhet. Adelis bjuds in som ny partner att stötta fortsatt tillväxt 

Presto Brandsäkerhet AB förvärvar snabbväxande Aptum AB och bildar en nordisk marknadsledare med över 700 miljoner kronor i omsättning. Tack vare Prestos marknadsledande position inom riskhantering mot brand och Aptums innovativa helhetslösningar blir man en heltäckande partner inom strategisk brandriskhantering. 

Presto grundades 1959 av Gunnar Danielson och har under ledning av VD Anders Danielson utvecklats till Nordens största aktör inom brandsäkerhet. Presto finns på fler än 50 orter i Norden och förser över 50 000 kunder med service och produkter genom konceptet ”Fire Risk Management”. Presto är baserat i Katrineholm med egen produktion och centrallager. 

Aptum grundades 2005 av Gustav Paringer och Gustav Nord, och är marknadsledare inom brand och säkerhet i Norrland. Aptum erbjuder innovativa helhetsåtaganden inom brandskydd, utbildning och fallskydd. Aptum kommer att fortsätta verka som ett dotterbolag till Presto med stark lokal förankring i Norrland. 

– I snart 60 år har min vision varit att ingen eller inget skall behöva skadas av bränder på arbetsplatser. Sedan dess har Presto utmanat branschen och drivit tekniken framåt för att skapa värden och ge trygghet åt våra kunder. Nu förändrar vi branschen på nytt och – tillsammans med Aptum – bildar vi Nordens ledande helhetsleverantör inom riskhantering mot brand och säkerhet, säger VD Anders Danielson på Presto. 

– Att bli en del av denna koncern skapar unika möjligheter för både Aptums och Prestos kunder och medarbetare. Tack vare Prestos breda kompetens kring riskhantering mot brand och stora kundbas kommer vi tillsammans att kunna erbjuda ett helhetserbjudande som bidrar till en tryggare arbetsmiljö över hela Norden, säger VD Gustav Paringer på Aptum. 

För att ytterligare stärka den nya koncernens möjligheter till fortsatt tillväxt bjuds Adelis Equity Partners in som en branscherfaren huvudägare i koncernen. Anders Danielson och Aptums grundare förblir stora ägare i Presto-koncernen. 

– Vi har följt Presto och Aptum under en lång tid och är stolta över att nu bli ägare i Nordens ledande aktör inom brandsäkerhet. Vi ser fram emot att arbeta med ledningen och fortsätta investera för framtida tillväxt och nya innovativa lösningar åt alla våra kunder, säger Erik Hallert, investeringsansvarig på Adelis. 

– Adelis har mycket god erfarenhet av att investera tillsammans med duktiga entreprenörer och välskötta familjeföretag. Med långsiktigt perspektiv och full samsyn på framtiden kommer vi gemensamt att vidareutveckla Presto till en ännu starkare aktör i Norden, säger Jan Åkesson, VD och medgrundare på Adelis. 

Transaktionen är föremål för konkurrensgodkännande och väntas slutföras i november-december 2018. 

Om Presto Brandsäkerhet
Presto Brandsäkerhet AB är en komplett partner genom konceptet ”Fire Risk Management” omfattande säkerhetstjänster och produkter inom brandskydd med tillhörande rikstäckande service. Företaget grundades i Katrineholm 1959 och hjälper idag alla olika typer av företag och organisationer att ta fram anpassat och en effektiv riskhantering kopplat till brandskydd. Med nära 60 års erfarenhet och stor lokal närhet med över 300 anställda är Presto idag en ledande aktör i branschen. Presto har verksamhet i Sverige, Norge och Finland. För mer information se www.presto.se. 

Om Aptum
Aptum AB är helhetsleverantör inom skydd mot olyckor med huvudkontor i Umeå, men verksamma i hela Norrland. Aptum är unika med sin breda utbildningsportfölj, men även med sin kvalificerade verksamhet inom fallskydd. Aptum är drygt 80 medarbetare fördelade på nio orter. För mer information se www.aptum.se. 

Om Adelis Equity Partners
Adelis är en aktiv partner för värdeskapande i medelstora nordiska bolag. Adelis grundades 2012 med målet att bli det ledande riskkapitalbolaget med fokus på investeringar i medelstora onoterade bolag i Norden. Sedan 2013, då bolagets första fond restes, har Adelis varit ett av de mest aktiva riskkapitalbolagen i sitt segment med 17 investeringar och mer än 40 följdförvärv. Adelis förvaltar idag omkring 10 miljarder kronor. För mer information se www.adelisequity.com. 

För mer information kontakta: 

  • Anders Danielson, VD Presto Brandsäkerhet AB, 070-876 01 01 
  • Gustav Paringer, VD Aptum AB, 090-780 80 02 
  • Erik Hallert, Adelis Equity Partners, 0709-36 80 41 

READ ENGLISH VERSION HERE

Presto Brandsäkerhet and Aptum have joined forces to become the leading player in fire safety (ENGLISH VERSION)

Katrineholm, 5 November 2018

Presto Brandsäkerhet and Aptum have joined forces to become the leading player in fire safety in the Nordic region. Adelis has been invited to become a new partner to support continued growth

Presto Brandsäkerhet AB has acquired the fast-growing Aptum AB and is creating a Nordic market leader with revenue of more than SEK 700 million. Thanks to Presto’s market-leading position in fire risk management and Aptum’s innovative package solutions, the enterprise will become a comprehensive partner in strategic fire risk management.

Founded in 1959 by Gunnar Danielson and now under the direction of CEO Anders Danielson, Presto has developed into the largest player engaged in fire safety in the Nordic region. Presto is present in more than 50 locations in Scandinavia and supplies its services and products to more than 50,000 customers via its “Fire Risk Management” concept. Presto is head-quartered in Katrineholm, where it runs its own production and central warehouse facilities.

Aptum was founded in 2005 by Gustav Paringer and Gustav Nord and has become a market leader in fire-fighting solutions and fire safety in northern Sweden. Aptum offers innovative and comprehensive commitments within the fire-protection, training and fall protection sectors. Aptum will continue to operate as a subsidiary of Presto and maintain its strong local presence in northern Sweden.

“For almost 60 years, my vision has been that nobody should become injured and nothing damaged as a result of fires in workplaces. All along, Presto has challenged the industry and pushed the technology forward to create value and provide safety to our customers. Now we are once again transforming the industry and, together with Aptum, we are creating the leading global supplier of risk management for fire-fighting and safety in the Nordic region,” says Anders Danielson, CEO of Presto.

“Becoming part of this group opens up unique opportunities for both Aptum’s and Presto’s customers and employees. Thanks to Presto’s broad expertise in fire risk management and its large customer base, together we will be able to offer a comprehensive concept that will contribute to a safer work environment across the Nordic region,” says Gustav Paringer, CEO of Aptum.

To further strengthen the opportunities of the new Group and promote continued growth, Adelis Equity Partners have been invited to join as the industry-experienced principal owner of the Group. Anders Danielson and the founders of Aptum will remain as the other large owners in the Presto Group.

“We have been monitoring both Presto and Aptum over a long time, and we are now proud to become owners of the Nordic region’s leading fire-safety company. We are looking forward to working with the management and to continue investments in future growth and new innovative solutions on behalf of all our customers,” says Erik Hallert, Investment Director at Adelis.

“Adelis has a thorough experience of investing together with successful entrepreneurs and well-managed family companies. By applying a long-term perspective and a coordinated consensus on the future, we will jointly develop Presto to become an even stronger player in Scandinavia,” reveals Jan Åkesson, CEO and co-founder of Adelis.

The transaction is subject to competition approval and is expected to be completed in November-December 2018.

About Presto Brandsäkerhet
Presto Brandsäkerhet AB is a comprehensive partner operating in the “Fire Risk Management” field, and it supplies extensive safety services and products related to fire-protection products including nationwide coverage. The company was founded in Katrineholm in 1959. Today it helps all types of companies and organizations to develop customised and efficient risk management related to fire-protection. With close to 60 years of industry experience and a close local presence with more than 300 employees, Presto today is a leading industry player. Presto has operations in Sweden, Norway and Finland. For more information, visit www.presto.se.

About Aptum
Aptum AB is a comprehensive supplier of accident prevention services with its headquarters in Umeå, but it operates throughout northern Sweden. Aptum is uniquely positioned thanks to its broad training portfolio and superior fall-protection solutions. Aptum has 80+ employees in nine different locations. For more information, visit www.aptum.se.

About Adelis Equity Partners
Adelis is an active partner for value creation in medium-sized companies based in the Nordic region. Adelis was founded in 2012 with the aim of becoming the leading venture capital company focusing on investments in unlisted medium-size companies in Scandinavia. Since 2013 when the company’s first fund was set up, Adelis has been one of the most active venture capital companies in its segment with 17 investments and more than 40 subsequent acquisitions. Currently, Adelis manages around SEK 10,000 million. For more information, visit www.adelisequity.com.

For more information, please contact:

  • Anders Danielson, CEO Presto Brandsäkerhet AB, +46 70 876 01 01
  • Gustav Paringer, CEO Aptum AB, +46 90 780 80 02
  • Erik Hallert, Adelis Equity Partners, +46 709 36 80 41
12