fbpx

Fire Risk Management

Ett nytt sätt att se på brandsäkerhet


Genom systematik, genomlysning och förebyggande åtgärder kan risk minimeras i alla verksamheter. Resurser och intäktsmöjligheter skall skyddas och bli en naturlig del i verksamhetens kontinuitetsplanering. Det är detta vi kallar för Fire Risk Management.


Kontinuitetsplanering

Genom kartläggning av risker i verksamheten och eventuella åtgärder kan driftstörningar, stillestånd och andra konsekvenser av tillbud minimeras.

Trygghet

Produktivitet och arbetsglädje frodas i en miljö där säkerhet är en viktig fråga.

Hållbarhet

Medvetet agerande kring miljö och hållbarhet i val av produkter och material, skydd av verksamhetens råvaror och lager samt även de föroreningar som är kopplade till exempelvis en brand.

Kännedom

En större inblick och förståelse för sina egna brister och vilka tillbud det kan leda till.

Värde

Skapa ett mervärde i form av kontinuitet, trygghet och hållbarhet men även ekonomiska värden i form av sänkt försäkringspremie och ett mer kostnadseffektivt skydd.

Vad gör Presto?

Presto är en helhetsleverantör och partner inom Fire Risk Management (FRM) som arbetar enligt en femstegsmodell. Modellen går ut på att identifiera, analysera, evaluera, åtgärda och granska verksamheten tillsammans med kunden utifrån ett riskhanteringsperspektiv. Utöver det har Presto ett komplett utbud av tjänster och produkter inom brandsäkerhet.


Ladda ner broschyr som PDF: Fire Risk Management