Gå alla YKB-delkurser (35 timmar) digitalt!

Alla förare som framför fordon med krav på C-behörighet i yrkesmässig trafik måste inneha yrkeskompetensbevis (YKB) och nu kan du genomföra alla delkurser för YKB (fortbildningen), totalt 35 timmar, på distans hos oss på Presto – men vänta inte med bokningen. Det är begränsade antal platser!

Vad är YKB?

YKB står för yrkeskompetensbevis och är enligt lag ett måste för dig som kör tunga fordon i yrkesmässig trafik. Exempel på tunga fordon i yrkesmässig trafik är lastbilar. Yrkeskompetensbeviset är giltigt i fem år och förnyas genom fortbildning. Utbildningen är uppdelad på fem delkurser om vardera 7 timmar, totalt 35 timmar. Delkurserna kan göras i den ordning som passar er.

Kan jag gå alla YKB delkurser, 35 timmar, på distans hos Presto?

Ja. Fram till den 1 augusti 2021 erbjuder Presto alla fem delkurser, 35 timmar, på distans. Anmäl dig redan idag då det finns begränsat antal kurser. Vi kan inte garantera er plats om ni flyttar fram era kurser.

Från 1 950 kr/person per delkurs.

Vilka lagändringar gäller nu?

Vi förstår om det uppstår frågor kring detta. Vi har därför sammanställt de lagändringar som gäller nu och fram till 1 augusti 2021. Det går också bra att kontakta våra kompetensrådgivare som gärna svarar på frågor.

  • Tidigare var endast 12 timmar tillgängligt att genomföra på distans. Nu tillåts hela fortbildningen, 35 timmar, att utföras på distans.
  • Förare vars intyg går ut under perioden 1 nov 2020 till 31 jan 2021 undantas från kravet om yrkeskompetensbevis under 6 månader.
  • Förare vars intyg går ut under perioden 1 februari 2021 till 31 juli 2021 får sitt yrkeskompetensbevis förlängt med 6 månader.

Ovan förändringarna upphör 1 augusti 2021.

Anmäl dig eller läs mer om YKB-kurserna här!

Rådfråga Kompetensrådgivare

Vi förstår att det kan uppstå många frågor kring YKB på distans.
Kontakta oss så svarar våra kompetensrådgivare gärna på era funderingar: 010-45 20 060 eller maila oss!

Kolla även in detta..