Information gällande Covid-19

Det viktigaste just nu är att ta hand om våra kunder samt värna om våra medarbetares hälsa. Presto följer de anvisningar och riktlinjer som kommuniceras av myndigheter och har även vidtagit en del egna åtgärder såsom distribution av handsprit till de anställda.

Vår personal följer de riktlinjer som kommuniceras via Folkhälsomyndigheten för att vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder. Vi arbetar intensivt och gör allt vi kan för att minimera påverkan och leverera ett gott brandskydd till våra kunder.

Här nedan har vi försökt svara på de vanligaste frågorna vi fått de senaste dagarna:

Fortsätter ni att göra er service som vanligt?
Vi kommer arbeta på som vanligt, med vissa försiktighetsåtgärder tagna. Vi fortsätter vara artiga och trevliga men kommer inte ta i hand vid våra besök, vi förhåller oss självklart även till rådande rekommendationer gällande karantän och dylikt från Folkhälsomyndigheten så ni kan med gott samvete ta emot vår personal.

Kommer Corona att försämra vårt brandskydd eller på annat sätt påverka det negativt?
Om service, utbildning eller åtgärder uteblir kommer brandskyddet bli påverkat negativt, här är kommunikation viktigt och vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer för att minska risken av smittspridning så vi kan fortsätta att genomföra viktiga åtgärder och serviceåtaganden hos våra kunder.

Hur länge kan det gå utan att brandsläckarna, hänvisningsarmaturer eller andra installationer får sin service? När blir det kritiskt för oss?
En viss förskjutning gällande service på vissa produkter medför en liten risk, men här kan det dock skilja från olika tillverkare och vilken typ av produkt det handlar om. För att veta vad som gäller för just er råder vi att ta kontakt med oss på telefon 010-452 00 00 så hjälper vi till och går igenom vad som gäller för just ert brandskydd.

Vi har bokat in ett utbildningstillfälle men är tveksamma på grund av Corona – kan vi boka av eller flytta kurstillfället?
Att boka om kursen går alldeles utmärkt, vi förhåller oss i övrigt till våra avtalade villkor.

Hur ser ni på att ha utbildningar nu?
Vi genomför kurser idag och för er del är det betryggande att känna till att vi noggrant följer råd och riktlinjer för att begränsa smittspridning, vi kommer ex. inte ta i hand när vi kommer men vara artiga och trevliga ändå. Vi följer och bevakar gällande riktlinjer från aktuella myndigheter och instanser.