Bygga skyddsrum

Vidare i artikeln får du mer information kring hur du går tillväga för att bygga ditt egna skyddsrum.

I samband med ökande konflikter runt om i världen har allt fler människor börjat se över sina skyddsrum. Många av dagens bostäder som är nyproducerade kommer helt utan skyddsrum och därför har det lett till att många ser över möjligheterna att bygga sitt eget.

Men innan du drar igång med bygget finns det flera saker du behöver ha i åtanke.

Till att börja med är det bra om du har koll på vilka lagar och regler som gäller för att bygga eget skyddsrum. Om du planerar att bygga ett skyddsrum i  en nybyggnation behöver du ansöka om bygglov. För ytterligare information rekommenderar vi att du besöker myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSBs hemsida. Även här på Presto har vi samlat nödvändig information som ger dig en överblick på vad skyddsrum är för något. Det finns en informativa artiklar som ger dig mer information om vilka regler som du bör vara medveten om. Till exempel hur den ska utformas, kontrolleras och andra krav som ett fungerande skyddsrum ska uppfylla.

Förutom att det finns lagar finns det även krav som skyddsrummet bör uppfylla för att det ska vara säkert att använda vid kris eller krig. I den här delen går vi igenom kraven, vilka är följande:

  • Tak och väggar ska vara minst 350 mm tjocka. Men är det en källare eller en suterräng som har jord längs med väggarna räcker det med 250 mm. Bottenplattan bör åtminstone vara 200 mm.
  • Skyddsrummet ska ha ett bra luftflöde bestående av ett intag och uttag som du ska kunna stänga av vid en gasattack.

Skyddsrummet ska ha avlopp och vatten. Avloppen ska gå att stänga av för att förhindra att gaser ska ta sig in.

Skyddsrummet ska vara konstruerat av ett material som tål kraftfulla tryckvågor som motsvarar minst en 250 kilos bomb som har landat 5 meter från skyddsrummets utsida. Det finns flera olika material som står emot både väder och tryckvågor. Det bästa är att du använder dig av betong, sten eller någon typ av metall. Stommen ska bestå av ett obrännbart material och skyddsrummet ska vara tätt för att det ska ge skydd mot farliga gaser.

Storleken på skyddsrummet ska vara anpassad efter hur många som ska använda det. Rumshöjden ska vara minst 2,1 meter och högst 3,8 meter.

Sedan ska skyddsrummet inneha komponenter såsom skyddsrumsdörrar, igensättningar för öppningar, luftslussar, övertrycksventiler, filter, golvbrunnar, övertrycksmätare, skyddsrumsluckor, genomföringar genom den omslutande stommen, stötvågsventiler, ventilationsaggregat och monterbara pelare.

På MSB finner du en handbok vid namn SR 15 som du behöver läsa för att försäkra dig om att det skyddsrum du bygger är säkert.

Det är även MSB som utför kontroller av skyddsrum och om det finns några brister med ditt egenbyggda skyddsrum behöver du åtgärda det. Men i övrigt är det fastighetsägaren som står för underhållet samt bygget av  skyddsrummet.

Senast uppdaterad: 09 februari 2023