Presto vattensläckare med tillsats (Miljösläckare)

foam-extinguisher

foam-extinguisherFör dig som tänker på både säkerhet och miljö, rekommenderar vi våra släckare A6- och A9 Miljö (6 och 9 liter). Släckarna innehåller vatten med tillsats av ett speciellt vätmedel som inte innebär någon miljöbelastning och som inte är skadligt för människor och djur. De innehåller inga fluortensider. Trots detta har Presto Vattensläckare med tillsats – vanligtvis kallad Presto Miljösläckare – väsentligt högre släckeffekt än konventionella vattensläckare.

Släckarna har hög effekt mot A-bränder, som är den gemensamma benämningen på bränder i material som normalt bildar glöd. Sådana material är t ex trä, tyg och papper. Släckmedlet är framtaget för att inte påverka känsliga föremål utöver den skada som vanligt vatten åstadkommer.

Släckmedlet leder inte elektricitet, varför släckaren är ofarlig att använda mot elektrisk utrustning med spänning upp till 1000V. Presto Miljösläckare är lämpliga i alla sammanhang där man värderar miljöhänsyn och i huvudsak riskerar typ A-bränder. De placeras därför ofta på bl a kontor, muséer, industrier, offentliga lokaler, skolor, sjukhus, hotell, lant-gårdar och alla typer av bostäder.

Släckmedlet tränger med sin låga ytspänning snabbt in i fibröst material och släcker effektivt genom i huvudsak kylning. Genom att kyla ner det som brinner minskar också risken för återantändning.


Produktblad


Säkerhetsdatablad