fbpx
Presto > Nyheter

Kunskap på distans

Bild som visar utbildning via surfplatta

Att alltid finnas nära till hands är viktigt för oss på Presto, ibland är det dock inte helt lätt att samla grupper av människor och få tiden att stämma. Då är en webbanpassad utbildning ett bra alternativ, att göra kunskap inom brandsäkerhet och olycka på arbetsplatser tillgängligt på många olika sätt är för oss viktigt. #varjetimme

Varför behöver vi stigarledningar?

Du har säkert sett rören, skylten eller de typiska ”kranarna” i exempelvis hotell, sjukhus eller annan flervåningsbyggnad. Det är stigarledningar – en mycket viktig brandteknisk installation för räddningstjänsten som behövs underhållas.

Dina rökluckor förtjänar lite kärlek!

De kan vara livräddare och göra skillnaden mellan total katastrof och en lyckad räddningsinsats! Rökluckor kallas även rökventilation och behöver löpnade översyn och service för att göra sitt ibland livsavgörande jobb. Ger du dina den uppmärksamhet de förtjänar?

Arbetar du med risk för att en brand uppstår på tillfälliga arbetsplatser?

Brandfarliga Arbeten är framtagen av SVEBRA och Sveriges Byggindustrier i samråd med Sveriges främsta experter på området. Utbildningen Brandfarliga Arbeten ger ett giltigt certifikat enligt försäkringsbolagens villkor. Utbildningen består av både teoretiska och praktiska moment. Ditt deltagande på utbildningen och godkänt test ger dig certifikat med giltighetstid i fem år.

Kursen vänder sig till dig som utför, ger tillstånd till eller är brandvakt vid brandfarliga Arbeten. 

Kunskaper som krävs för att få jobbet gjort – säkert!

Kursdeltagaren ges kunskaper som krävs för att kunna vidta nödvändiga åtgärder inför, under och efter brandfarliga arbeten. Kursinnehållet avhandlar:

  • Lagstiftning och försäkringar
  • Brandkunskap
  • Förebyggande brandsäkerhet 
  • Riskhantering
  • Säkerhetsregler
  • Praktisk släckövning
  • Övningsuppgifter
  • Certifieringstest

20% rabatt under våren 2020

På Presto satsar vi stort på tjänster och utbildningar för att förebygga brand och olycka och kan erbjuda nära 50 olika utbildningar och kurser. Som kund till Presto kan du under våren delta på något av våra öppna kurstillfällen med 20% rabatt.

Läs mer här: Utbildning Brandfarliga Arbeten

För mer information kontakta 010-45 20 060 eller marknad@presto.se

Erbjudandet gäller till 2020-05-31 och kan ej kombineras med andra rabatter. Certifikatsavgiften omfattas inte av rabatten.

Över 200 bränder varje år!

Varje år inträffar över 200 bränder på byggarbetsplatser som är så allvarliga att räddningstjänsten måste larmas. Minst det dubbla antalet tillbud och småbränder inträffar där personalen själv släcker. Osäkerhet, onödiga kostnader och dyra driftstörningar blir inte sällan följden. 


Kolla även in detta

Saker kan göras på andra sätt, vi vet bara inte om det ännu.

På Presto är vi på en tydlig och medveten tillväxtresa. En del i resan handlar om att växa i storlek och närvaro över hela Norden. En annan, är att hitta nya sätt att arbeta, där t.ex. hållbarhet är ett nyckelord och där kommer det ofta använda begreppet innovation in – men vad är det och hur blir man bra på det?

Vi syns nästa vecka i Malmö!

Att ställa ut och representera Presto för att visa allt vi kan och kan erbjuda är både en viktig och rolig del av vårt arbete. På onsdag och torsdag nästa vecka gör vi det på Säkerhet SYD på Malmömässan. Vi förväntar oss intensiva dagar med mängder med nyttiga möten med både kunder och kollegor. 

Kom och prata Fire Risk Management med oss
Vi arbetar enligt väl definierad och kontinuerlig process där vi tillsammans med våra kunder, utifrån deras affärsverksamhet och
förutsättningar, minimerar brandrisk och konsekvenserna av den. Vårt tjänstekoncept Fire Risk Management (FRM) bygger på 4 samverkande delar, vilka kan vi berätta mängder om på plats. Och kanske viktigast, hur vi genom FRM kan skapa ökad trygghet i vardagen för vår kunder.

Nyttiga möten och spännande människor på Malmömässan
Säkerhet SYD på Malmömässan samlar säkerhetsbranschens ledande leverantörer som visar de senaste produkterna och lösningarna. Utöver alla intressanta utställare erbjuds ett lärorikt och gediget seminarieprogram och paneldebatter med branschens ledande experter och profiler. Spännande namn och områden är t ex. Magnus Ranstorp, terrorexpert, erkänd och känd från TV och Jan Eliasson, bl. a tidigare utrikesminister och vice generalsekreterare i FN. Se det fulla programmet på https://www.sakerhetsyd.se


Skriv enkelt ut din entrebiljett nedan och kom förbi vår monter M13.
Vi ser fram mot att träffas!


Kolla även in detta

“Ingen dag är den andra lik.”

Dags för en riktig Katrineholmare i vår intervjuserie med medlemmar i Prestofamiljen över hela landet, Rickard Fagerström. Rickard är 42 år född och uppvuxen i Katrineholm, staden där Presto grundades och jobbar idag som operativ inköpare på Presto. På fritiden är det frun, hundarna, hästen och golfen som står i centrum, vilket vi återkommer till.

Hållbar trygghet i fokus – SKYDD 2020

Varje timme utbryter det en brand på en arbetsplats och ännu oftare sker en onödig olycka. Det gör vi på Presto något åt, varje dag och varje timme. På SKYDD i oktober 2020 sätter vi siktet än längre in i framtiden för att visa vägen för hållbar brand- och riskhantering

Vi börjar redan nu planeringen inför SKYDD 2020, Nordens största säkerhetsmässa. Temat för oss är hur hållbara och miljövänliga produkter, lösningar och metoder måste ligga till grund när vi gör våra miljöer trygga. Vi kommer att ha ett antal konkreta nyheter att visa och mängder med spännande idéer om nya arbetssätt.

Miljövänlig säkerhet?

Att skapa trygga miljöer på ett hållbart sätt handlar om ett brett och genomgripande arbete där alla ingående komponenter är viktiga och hänger ihop. Grunden i hållbarhet är att använda det vi redan producerat så optimalt som möjligt och där kommer kunskap och metoder in – hur undviker vi att brand och olycka uppstår och förstör våra redan befintliga resurser? Vad händer om vi tillsammans kan gå ifrån varje timme till ”varannan timme”? Teknologi och innovation är ett ytterligare område där vi på Presto söker ökad hållbarhet genom t.ex. effektivare lösningar och bättre materialval. Bl.a. har vi med vårt ECO sortiment lyckats uppnå den ledande miljöcertifieringen för handbrandsläckare i Europa, Milieukeur. PÅ SKYDD 2020 kommer vi ha mer att visa!

Milieukeur
För handbrandsläckare är detta idag den ledande miljömärkning i Europa och det är SMK (Stichting Milieukeur) i Holland som utformat och fastställt kraven. Fokus ligger på att främja utvecklingen av mindre miljöskadliga produkter. Ett av kraven är bland annat att den maximalt tillåtna mängden fluortensider är max 0,04% av totala mängden släckmedel. 

Så här jobbar vi med kvalité, miljö och socialt ansvar

Presto Brandsäkerhet AB ska erbjuda konkurrenskraftiga tjänster och produkter inom brandskydd och olycka. Vi ska inom våra samtliga verksamhetsområden hålla en hög produkt- och tjänstekvalitet och prioritera åtgärder som avser miljö- och kvalitetsförbättringar av vår verksamhet.

Vi ska uppfylla tillämpliga lagar, normer och krav och vi ska alltid genomföra våra åtaganden och sträva efter att möta våra kunders och övriga intressenters önskemål. Detta genom att:

• arbeta med mål, mätningar och ständiga förbättringar av alla delar av vår verksamhet,

• hushålla med naturresurser, sträva efter att återanvända och återvinna så mycket som möjligt och där möjlighet finns välja miljöriktiga insatsvaror,

• ha en öppen dialog med kunder, myndigheter och övriga intressenter för att bevaka deras kravbild och uppmärksamma förändringar,

• genom information och utbildning ska vi öka de anställdas medvetenhet och kunskap om vårt kvalitets- och miljöarbete.

Vill du läsa mer om vårt arbete kring kvalité, miljö och socialt ansvar?

Vi har samlat och beskrivit vårt arbete kring dessa tre viktiga områden i ett dokument.


Kolla även in detta