fbpx
Presto > Nyheter

Varför behöver vi stigarledningar?

Du har säkert sett rören, skylten eller de typiska ”kranarna” i exempelvis hotell, sjukhus eller annan flervåningsbyggnad. Det är stigarledningar – en mycket viktig brandteknisk installation för räddningstjänsten som behövs underhållas.

Dina rökluckor förtjänar lite kärlek!

De kan vara livräddare och göra skillnaden mellan total katastrof och en lyckad räddningsinsats! Rökluckor kallas även rökventilation och behöver löpnade översyn och service för att göra sitt ibland livsavgörande jobb. Ger du dina den uppmärksamhet de förtjänar?

Arbetar du med risk för att en brand uppstår på tillfälliga arbetsplatser?

Brandfarliga Arbeten är framtagen av SVEBRA och Sveriges Byggindustrier i samråd med Sveriges främsta experter på området. Utbildningen Brandfarliga Arbeten ger ett giltigt certifikat enligt försäkringsbolagens villkor. Utbildningen består av både teoretiska och praktiska moment. Ditt deltagande på utbildningen och godkänt test ger dig certifikat med giltighetstid i fem år.

Kursen vänder sig till dig som utför, ger tillstånd till eller är brandvakt vid brandfarliga Arbeten. 

Kunskaper som krävs för att få jobbet gjort – säkert!

Kursdeltagaren ges kunskaper som krävs för att kunna vidta nödvändiga åtgärder inför, under och efter brandfarliga arbeten. Kursinnehållet avhandlar:

  • Lagstiftning och försäkringar
  • Brandkunskap
  • Förebyggande brandsäkerhet 
  • Riskhantering
  • Säkerhetsregler
  • Praktisk släckövning
  • Övningsuppgifter
  • Certifieringstest

20% rabatt under våren 2020

På Presto satsar vi stort på tjänster och utbildningar för att förebygga brand och olycka och kan erbjuda nära 50 olika utbildningar och kurser. Som kund till Presto kan du under våren delta på något av våra öppna kurstillfällen med 20% rabatt.

Läs mer här: Utbildning Brandfarliga Arbeten

För mer information kontakta 010-45 20 060 eller marknad@presto.se

Erbjudandet gäller till 2020-05-31 och kan ej kombineras med andra rabatter. Certifikatsavgiften omfattas inte av rabatten.

Över 200 bränder varje år!

Varje år inträffar över 200 bränder på byggarbetsplatser som är så allvarliga att räddningstjänsten måste larmas. Minst det dubbla antalet tillbud och småbränder inträffar där personalen själv släcker. Osäkerhet, onödiga kostnader och dyra driftstörningar blir inte sällan följden. 


Kolla även in detta

Saker kan göras på andra sätt, vi vet bara inte om det ännu.

På Presto är vi på en tydlig och medveten tillväxtresa. En del i resan handlar om att växa i storlek och närvaro över hela Norden. En annan, är att hitta nya sätt att arbeta, där t.ex. hållbarhet är ett nyckelord och där kommer det ofta använda begreppet innovation in – men vad är det och hur blir man bra på det?

Vi syns nästa vecka i Malmö!

Att ställa ut och representera Presto för att visa allt vi kan och kan erbjuda är både en viktig och rolig del av vårt arbete. På onsdag och torsdag nästa vecka gör vi det på Säkerhet SYD på Malmömässan. Vi förväntar oss intensiva dagar med mängder med nyttiga möten med både kunder och kollegor. 

Kom och prata Fire Risk Management med oss
Vi arbetar enligt väl definierad och kontinuerlig process där vi tillsammans med våra kunder, utifrån deras affärsverksamhet och
förutsättningar, minimerar brandrisk och konsekvenserna av den. Vårt tjänstekoncept Fire Risk Management (FRM) bygger på 4 samverkande delar, vilka kan vi berätta mängder om på plats. Och kanske viktigast, hur vi genom FRM kan skapa ökad trygghet i vardagen för vår kunder.

Nyttiga möten och spännande människor på Malmömässan
Säkerhet SYD på Malmömässan samlar säkerhetsbranschens ledande leverantörer som visar de senaste produkterna och lösningarna. Utöver alla intressanta utställare erbjuds ett lärorikt och gediget seminarieprogram och paneldebatter med branschens ledande experter och profiler. Spännande namn och områden är t ex. Magnus Ranstorp, terrorexpert, erkänd och känd från TV och Jan Eliasson, bl. a tidigare utrikesminister och vice generalsekreterare i FN. Se det fulla programmet på https://www.sakerhetsyd.se


Skriv enkelt ut din entrebiljett nedan och kom förbi vår monter M13.
Vi ser fram mot att träffas!


Kolla även in detta

“Ingen dag är den andra lik.”

Dags för en riktig Katrineholmare i vår intervjuserie med medlemmar i Prestofamiljen över hela landet, Rickard Fagerström. Rickard är 42 år född och uppvuxen i Katrineholm, staden där Presto grundades och jobbar idag som operativ inköpare på Presto. På fritiden är det frun, hundarna, hästen och golfen som står i centrum, vilket vi återkommer till.

Hållbar trygghet i fokus – SKYDD 2020

Varje timme utbryter det en brand på en arbetsplats och ännu oftare sker en onödig olycka. Det gör vi på Presto något åt, varje dag och varje timme. På SKYDD i oktober 2020 sätter vi siktet än längre in i framtiden för att visa vägen för hållbar brand- och riskhantering

Vi börjar redan nu planeringen inför SKYDD 2020, Nordens största säkerhetsmässa. Temat för oss är hur hållbara och miljövänliga produkter, lösningar och metoder måste ligga till grund när vi gör våra miljöer trygga. Vi kommer att ha ett antal konkreta nyheter att visa och mängder med spännande idéer om nya arbetssätt.

Miljövänlig säkerhet?

Att skapa trygga miljöer på ett hållbart sätt handlar om ett brett och genomgripande arbete där alla ingående komponenter är viktiga och hänger ihop. Grunden i hållbarhet är att använda det vi redan producerat så optimalt som möjligt och där kommer kunskap och metoder in – hur undviker vi att brand och olycka uppstår och förstör våra redan befintliga resurser? Vad händer om vi tillsammans kan gå ifrån varje timme till ”varannan timme”? Teknologi och innovation är ett ytterligare område där vi på Presto söker ökad hållbarhet genom t.ex. effektivare lösningar och bättre materialval. Bl.a. har vi med vårt ECO sortiment lyckats uppnå den ledande miljöcertifieringen för handbrandsläckare i Europa, Milieukeur. PÅ SKYDD 2020 kommer vi ha mer att visa!

Milieukeur
För handbrandsläckare är detta idag den ledande miljömärkning i Europa och det är SMK (Stichting Milieukeur) i Holland som utformat och fastställt kraven. Fokus ligger på att främja utvecklingen av mindre miljöskadliga produkter. Ett av kraven är bland annat att den maximalt tillåtna mängden fluortensider är max 0,04% av totala mängden släckmedel. 

Så här jobbar vi med kvalité, miljö och socialt ansvar

Presto Brandsäkerhet AB ska erbjuda konkurrenskraftiga tjänster och produkter inom brandskydd och olycka. Vi ska inom våra samtliga verksamhetsområden hålla en hög produkt- och tjänstekvalitet och prioritera åtgärder som avser miljö- och kvalitetsförbättringar av vår verksamhet.

Vi ska uppfylla tillämpliga lagar, normer och krav och vi ska alltid genomföra våra åtaganden och sträva efter att möta våra kunders och övriga intressenters önskemål. Detta genom att:

• arbeta med mål, mätningar och ständiga förbättringar av alla delar av vår verksamhet,

• hushålla med naturresurser, sträva efter att återanvända och återvinna så mycket som möjligt och där möjlighet finns välja miljöriktiga insatsvaror,

• ha en öppen dialog med kunder, myndigheter och övriga intressenter för att bevaka deras kravbild och uppmärksamma förändringar,

• genom information och utbildning ska vi öka de anställdas medvetenhet och kunskap om vårt kvalitets- och miljöarbete.

Vill du läsa mer om vårt arbete kring kvalité, miljö och socialt ansvar?

Vi har samlat och beskrivit vårt arbete kring dessa tre viktiga områden i ett dokument.


Kolla även in detta

Kunskap care of Presto

Att veta och förstå är nyckeln till trygghet. Kunskap går aldrig att ersätta med organisation eller utrustning. Kunskap och insikt är ovärderligt för säkerheten i alla miljöer. När du har den, infinner sig tryggheten.

Uppdaterad i teori och praktik

På Presto är det vårt ansvar att tillgängliggöra uppdaterade och moderna utbildningar inom brandsäkerhet och olycka på arbetsplatser. Vi erbjuder ett omfattande utbildningsprogram med både teori och praktik som täcker det mesta inom brand- och olycka Alla utbildningar är anpassade till gällande lagkrav och föreskrifter.

Alltid nära

På Presto finns vi alltid nära och en av våra styrkor är att vi kan anpassa utbildning och träning till just dina förutsättningar. Och alltid i närheten av där du verkar, eller på plats i dina lokaler. Det finns Prestomedarbetare och kontor på närmare 70 ställen runt om i landet.

Läs mer om våra utbildningsområden

Vi erbjuder närmare 50 olika utbildningar inom följande kunskapsområden:

Fokus: Fallskydd

Nyligen gjorde Arbetsmiljöverket en insats mot bristande fallskydd och resultatet blev nedslag hos över 6000 företag.

Vi kan konstatera att bristande fallskydd är den vanligaste orsaken till straffavgift från Arbetsmiljöverket.

På Presto har vi gedigen erfarenhet av utbildning inom fallskydd. Läs mer här.

Saknar du någon utbildning?

Vill du sätta ihop en specifik utbildning baserad på utvalda delar? Vi stor erfarenhet av att skräddarsy utbildningar och anpassa till dina behov och förutsättningar.

Välkommen att kontakta oss på telefon 010-45 20 060 eller gör en bokningsförfrågan direkt


Kolla även in detta

Sätt fart på ditt förebyggande brandskyddsarbete – boka ett möte med en av våra experter

Vi vill öka farten rejält i år! Glädjande såg vi närmare 40% ökning av vårt arbete med förebyggande brandskydd hos befintliga och nya kunder förra året. Våra experters arbetet med att hjälpta till med att styra upp det Systemtiska BrandskyddsArbetet (SBA) och vårt smarta effektiva verktyg PreVision ökade konstant under under hela året. Den siffran ska vi slå i år. Hjälp oss att nå en ökning på 50% under 2020.

Presto stärker närvaron i Uppland – förvärvar AB Upplands Brandservice

Ett stort steg i Prestos tillväxtresa togs den 17 januari då Presto och Upplands Brandservice avtalade om samgående. Samgåendet har planerats under hösten och nu förverkligas det och sätter tydligt tonen för 2020, ett år där det kommer hända mycket för Presto.

– Jag är övertygade om att Upplands Brandservice och Presto tillsammans kommer att kunna erbjuda kunderna ännu bättre rådgivning och lösningar för skydd mot bränder. Vi är otroligt glada att nu välkomna medarbetarna i Uppland Brandservice in i Prestofamiljen och får med dem in mängder av kompetens och ny energi och kraft i bolaget, säger Filip Bjurström, Koncernchef Presto.

AB Uppland Brandservice som omsätter 65 Mkr har idag 36 medarbetare och kontor i Uppsala, Västerås och Örebro. Bolaget har en marknadsledande ställning i Upplandsregionen och erbjuder ett brett sortiment av produkter och kvalificerade tjänster inom brandskydd. 

Hans och Bo Blomberg, ägare på AB Upplands Brandservice:
– Att nu bli en del av Prestofamiljen känns mycket spännande och är ett naturligt nästa steg för bolaget. Vi har varit störst i Uppland ett bra tag och nu ska vi på en resa och bli störst i hela Norden. Den tanken stimulerar oss och kollegorna rejält! 

Om Presto Brandsäkerhet
Presto finns i Sverige, Norge och Finland på 70 orter med nära 500 dedikerade medarbetare som dagligen med rådgivning och ett brett utbud av tjänster och produkter hjälper våra kunder att identifiera risk och skapa skydd mot brand och olycka. Prestos ledstjärna är ”Alltid säker – Ingen eller inget skall skadas av bränder och olycka” och vår mission är att alltid, varje timme, finnas nära våra kunder för att förhindra brand och olycka. Företaget grundades i Katrineholm 1959 och hjälper idag alla olika typer av företag och organisationer att ta fram en anpassad och effektiv riskhantering mot brand och olycka med konceptet ”Fire Risk Management”. För mer information se www.presto.se.

Om Upplands Brandservice
Sedan 1943 har Upplands Brandservice varit en komplett leverantör av förebyggande brandskydd. Kunnandet, utrustningen och personalen har stått i centrum i ambitionen att hjälpa kunden att skydda sin personal, sina besökare och sin egendom. Upplands Brandservice har alltid strävat efter att hjälpa kunden att planera för en tryggare framtid. Utbilda, lägga upp smarta rutiner, anpassa utrustningen efter kundens behov och ge råd vid om- och nybyggnad. För mer information se www.ub.se.


För mer information kontakta:
– Filip Bjurström, VD Presto Brandsäkerhet AB, 070-202 22 20
– Hans Blomberg, Ägare AB Upplands Brandservice, 070-783 86 45 

Kolla även in detta