fbpx

Certifieringar

Långsiktig och pålitlig partner

Presto strävar alltid efter att vara en långsiktig och pålitlig partner till kunder, anställda, leverantörer och andra intressenter. För att uppnå detta måste våra produkter och tjänster hålla en hög kvalitet och under alla omständigheter uppfylla de krav som ställs på dem.

certifieringar.1
Certifierad Anläggarfirma Brandlarm
Certifierad Anläggarfirma Gassläcksystem
Certifierad Anläggarfirma F-gas

Vi är idag certifierade för bl.a.

 ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, Svensk
 ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, Engelsk

SBF 1002 Anläggarfirma Gassläcksystem
SBF 1008 Anläggarfirma Brandlarm
SBF 1017 Anläggarfirma Brandskyddsföreningens regler

ISO 14001 Presto Brandsäkerhet
ISO 9001 Region Norrbotten, Norra Västerbotten, Södra Västerbotten


Certifikat för Marin Service – Approval of Service Supplier

Bureau Veritas
Bureau Veritas GTB0/KJO/20100908131818 Fire extinguishing/Fire detection
Bureau Veritas GTB0/KJO/20100908141820 Breathing apparatus

Lloyd
 Lloyd’s Register – Approval of Service Suppliers (GOT 1610439/1)
Lloyd’s Register – Approval of Service Suppliers (GOT 1610439/2)
 Lloyd’s Register – Approval of Service Suppliers (GOT 1610439/3)

DNV-GL
Survey and Maintenance of Fire Extinguishing Equipment and Systems
Survey and Maintenance of Self-Contained Brething Apparatus

RINA
RINA Certificate of approval of service supplier


Övriga certifikat

Achilles
Achilles transQ
Certifikat Utilities NCE by Achilles