Organisation

Presto-koncernen består av flera bolag, där Presto Holding är moderbolag. Övriga bolag i koncernen är:

Presto Brandsäkerhet AB är ledande inom brandskydd och utrymning på den nordiska marknaden. Vi täcker stora delar av marknaden genom egna kontor men också via våra samarbetspartners.

Presto Brannteknikk AS och Brann- & Säkerhetsservice AS är våra norska dotterbolag. Verksamheten i vårt bolag i Stavanger, Brann- & Säkerhetsservice AS, är mer inriktad mot “Off-shore”.

Presto Paloturvallisuus Oy heter vårt finska dotterbolag och ligger i Helsingfors. Pauli Moilanen Oy är ett dotterbolag med säte i Uleåborg

I Norden finns det totalt strax över 500 anställda inom Presto-koncernen.