Ordning och reda finns nu på flera språk!

Ett bra verktyg ska vara tillgängligt för alla! Utvecklingen av vårt kontrollverktyg PreVision fortsätter och nu finns systemet på fler nordiska språk samt engelska – redan nu finns svenska och norska valbara och i närtid finska.

PreVision är ett bra system för att hjälpa dig med ditt systematiska brandskyddsarbete (SBA), arbetsmiljö, fastighets- samt säkerhetskontroller. I systemet kan du enkelt överblicka, kontrollera och samla all information på ett och samma ställe. Systemet hjälper dig också med att få fram rapporter såsom exempelvis avvikelser och nuläge.

Egenkontroller för systematiskt brandskyddsarbete

På Presto vet vi av erfarenhet, med närmre 50 000 besök på företag och verksamheter per år, att enbart 4 av 10 företag genomför sitt förebyggande arbete trots lagkrav. Att genomföra egenkontroll för en tryggare vardag bör vara en självklarhet för alla. Genom tydliga instruktioner hjälper systemet dig utföra dina kontroller i det intervall ni själva beslutar om. Du har möjlighet att nå systemet både via webb eller app. Appen är ett perfekt verktyg för den enskilde kontrollanten där du snabbt och enkelt kan genomföra din egenkontroll samt rapportera eventuella avvikelser, oavsett om du har internetåtkomst eller ej.

Vem behöver PreVision?

Alla som äger eller är verksamhetsutövare i en byggnad är skyldiga enligt lag att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete. Med PreVision uppfylls de krav som ställs på ett enkelt och överskådligt sätt.

Kolla även in detta..