Brandlarm

Som godkänd anläggarfirma för brandlarm installerar vi ert larm så att det uppfyller de krav som ställs på er verksamhet. All projektering, installation och service utförs av kompetent personal med mångårig erfarenhet.

Vi finns med hela vägen från offert- och projekteringsstadiet till färdiga och godkända anläggningar!

Presto erbjuder ett komplett utbud av säkerhetslösningar för att möta alla tänkbara behov på marknaden, ovan och under mark och till sjöss. Vi kan erbjuda allt från ett grundläggande ”fristående” konventionellt system till ett mer komplext system med inbyggt brandlarm och släcksystem som uppfyller de strängaste kraven i världen.

Brandlarmsystemet Integral är utvecklat av Schrack Seconet AG i Österrike. Systemet är moduluppbyggt och kan byggas ut och kompletteras på ett antal olika sätt, allt för att ge kunden ett flexibelt och framtidssäkert system. Två saker skiljer system Integral från de flesta andra brandlarmsystem, det första är den 100%-iga redundansen och det andra är den långtgående moduluppbyggnaden.

FX – Det intelligenta branddetekterings- och larmsystemet FX 3NET har en modulär konstruktion med smarta funktioner som garanterar effektiv och tillförlitlig brandsäkerhet.
Alla Schneiders detektorer – intelligenta såväl som konventionella – kan anslutas till systemet.

FDP – Senaste centralutrustningen från ESMI i flera olika storlekar för att tillmötesgå era behov och krav. Som användare får ni en helt ny design av panel med en stor display i färg för ett smidigare handhavande. Molntjänster för en säkrare framtid och tillgänglighet.

En effektiv och lättbetjänt släckcentral som uppfyller de krav som ställs på en säker och snabb brandsläckning. Släckcentralen är automatisk och uppfyller samtliga funktionskrav för släckcentraler enligt EN12094-1 och är även en godkänd centralutrustning enligt EN 54-2

VESDA-E VEP & VEU – Med detektorerna i Vesda-E-serien får du den senaste och mest avancerade detekteringstekniken för varning i ett mycket tidigt skede. Flair är den revolutionerande nya detektionskammaren som utgör kärnan i Vesda E, med bättre skydd, färre falsklarm, högre stabilitet, ökad hållbarhet och bättre partikelbestämning.

VESDA LaserFOCUS – Anpassad för mindre, men viktiga utrymmen. För att övervaka luftflödet är VESDA LaserFOCUS utrustad med ultraljudssensor.
Även Vesda Laser Plus, Scanner, Compact och VLI finns i vår produktportfölj.

SecuriFire-systemfamiljen består av olika centraler, enheter, enhetsvarianter samt komponenter som är perfekt kombinerade och anpassade för varje utbyggnadsnivå och anläggningsstorlek.

Moduluppbyggnaden och nätverksmöjligheterna gör att samtliga nödvändiga enheter går att kombinera och anpassa till anläggningskraven oavsett variant.

En effektiv och lättbetjänt släckcentral som uppfyller de krav som ställs på en säker och snabb brandsläckning. Släckcentralen är automatisk och uppfyller samtliga funktionskrav för släckcentraler enligt EN12094-1.

MZX-25X – Analogt adresserbart system med ett stort utbud av olika detektorlösningar som gör systemet flexibelt och anpassningsbart till alla miljöer.

Profile – Likt MZX-25X serien men med en ny modern touch-display för ett smidigt handhavande.

Vi utför ändringar, utökningar och service- och underhållsarbeten på PBS-16B. För utbyte av centralutrustning till en ny modern central, kontakta oss!

ZP1 – Konventionell centralutrustning som finns i 2 , 4 och 8 sektioners utförande.

ZP2 & ZP3 – Är en avancerad, analog adresserbar centralutrustning med integrerad brandförsvarstablå. Den tydliga displayen i kombination med en styrratt gör handhavandet väldigt överskådligt och enkelt.

Eltek BSX 100 – Konventionell centralutrustning som finns i 2 , 4 och 8 sektioners utförande.

Eltek Delta – Analogt adresserbart system för kundunika lösningar.

Presto är SBSC-certifierade som behörig anläggarfirma:

  • Certifierad Anläggarfirma Brandlarm
  • Certifierad Anläggarfirma Gassläcksystem
  • Certifierad Anläggarfirma F-gas

Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar utan förvarning.

Senast uppdaterad: 23 december 2022