Brandlarm och detektering

brandlarm-knapp

Som godkänd anläggarfirma för brandlarm installerar vi ert larm så att det uppfyller de krav som ställs på er verksamhet. All projektering, installation och service utförs av kompetent personal med mångårig erfarenhet. Vi finns med hela vägen från offert- och projekteringsstadiet till färdiga och godkända anläggningar!

Presto erbjuder ett komplett utbud av säkerhetslösningar för att möta alla tänkbara behov på marknaden, ovan och under mark och till sjöss. Vi kan erbjuda allt från ett grundläggande ”fristående” konventionellt system till ett mer komplext system med inbyggt brandlarm och släcksystem som uppfyller de strängaste kraven i världen.

Schrack Seconet

Brandlarmsystemet Integral är utvecklat av Schrack Seconet AG i Österrike.

Systemet är moduluppbyggt och kan byggas ut och kompletteras på ett antal olika sätt, allt för att ge kunden ett flexibelt och framtidssäkert system.

Två saker skiljer system Integral från de flesta andra brandlarmsystem, det första är den 100%-iga redundansen och det andra är den långtgående moduluppbyggnaden.


Tyco MZXe

En effektiv och lättbetjänt släckcentral som uppfyller de krav som ställs på en säker och snabb brandsläckning. Släckcentralen är automatisk och uppfyller samtliga funktionskrav för släckcentraler enligt EN12094-1 och är även en godkänd centralutrustning enligt EN 54-2


Securifire

SecuriFire-systemfamiljen består av olika centraler, enheter, enhetsvarianter samt komponenter som är perfekt kombinerade och anpassade för varje utbyggnadsnivå och anläggningsstorlek.

Moduluppbyggnaden och nätverksmöjligheterna gör att samtliga nödvändiga enheter går att kombinera och anpassa till anläggningskraven oavsett variant.


Tyco MZX / Profile

MZX-25X – Analogt adresserbart system med ett stort utbud av olika detektorlösningar som gör systemet flexibelt och anpassningsbart till alla miljöer.

Profile – Likt MZX-25X serien men med en ny modern touch-display för ett smidigt handhavande.


Signalco PBS

Vi utför ändringar, utökningar och service- och underhållsarbeten på PBS-16B. För utbyte av centralutrustning till en ny modern central, kontakta oss!

 

Schneider ESMI

FX – Det intelligenta branddetekterings- och larmsystemet FX 3NET har en modulär konstruktion med smarta funktioner som garanterar effektiv och tillförlitlig brandsäkerhet.
Alla Schneiders detektorer – intelligenta såväl som konventionella – kan anslutas till systemet.

FDP – Senaste centralutrustningen från ESMI i flera olika storlekar för att tillmötesgå era behov och krav. Som användare får ni en helt ny design av panel med en stor display i färg för ett smidigare handhavande. Molntjänster för en säkrare framtid och tillgänglighet.


Xtralis Vesda

VESDA-E VEP & VEU
Med detektorerna i Vesda-E-serien får du den senaste och mest avancerade detekteringstekniken för varning i ett mycket tidigt skede. Flair är den revolutionerande nya detektionskammaren som utgör kärnan i Vesda E, med bättre skydd, färre falsklarm, högre stabilitet, ökad hållbarhet och bättre partikelbestämning.

VESDA LaserFOCUS är anpassad för mindre, men viktiga utrymmen. För att övervaka luftflödet är VESDA LaserFOCUS utrustad med ultraljudssensor.

Även Vesda Laser Plus, Scanner, Compact och VLI finns i vår produktportfölj.


Sigma XT

En effektiv och lättbetjänt släckcentral som uppfyller de krav som ställs på en säker och snabb brandsläckning. Släckcentralen är automatisk och uppfyller samtliga funktionskrav för släckcentraler enligt EN12094-1.


Ziton

ZP1 – Konventionell centralutrustning som finns i 2 , 4 och 8 sektioners utförande.

ZP2 & ZP3 – Är en avancerad, analog adresserbar centralutrustning med integrerad brandförsvarstablå. Den tydliga displayen i kombination med en styrratt gör handhavandet väldigt överskådligt och enkelt.


Eltek Honeywell

Eltek BSX 100 – Konventionell centralutrustning som finns i 2 , 4 och 8 sektioners utförande.

Eltek Delta – Analogt adresserbart system för kundunika lösningar.

 


Kontakta våra produktspecialister inom området larm & detektering


Vi är SBSC-certifierade som behörig anläggarfirma för bl.a. brandlarm:

Certifierad Anläggarfirma Brandlarm
Certifierad Anläggarfirma Gassläcksystem
Certifierad Anläggarfirma F-gas

Vi förbehåller oss rätten till tekniska
ändringar utan förvarning
Anpassa
Den här webbplatsen använder sig av cookies för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner som underlättar ditt användande av webbplatsen.