Brandsläckare

Brandsläckare från PrestoPresto brandsläckare tillverkas i vår moderna produktionsanläggning i Katrineholm, den enda av sitt slag i Skandinavien. Alla Prestos brandsläckare är CE-märkta, vilket bekräftar deras säkerhet. De är provade och certifierade av DNV enligt den europeiska standarden för handbrandsläckare, EN 3.

Vi strävar efter att våra produkter ska vara så miljövänliga som möjligt. En del av vårt fokus de senaste åren har varit att minimera miljöbelastningen för de släckmedel som vi använder.

Förutom släckare med skum, pulver och koldioxid erbjuder vi också specialsläckare för fritösbränder – bränder i oljor för matberedning. Den här brandrisken har uppmärksammats mycket på senare tid.
Egen tillverkning innebär full kontroll från utveckling till färdig produkt. Det gör oss flexibla så att vi snabbt kan tillgodose våra kunders och marknadens önskemål.

Presto står för kvalitet och säkerhet. SP (Sveriges Provnings- och forskningsinstitut) och våra egna provningar har visat att släckare från 6 kg (L) ska vara utrustade med en säkerhetsanordning. Säkerhetsanordningen hindrar trycket i släckaren att stiga okontrollerbart vid kraftig upphettning. Prestosläckare från 6 kg (L) tillverkas med denna säkerhetsdetalj.

EN 3

är en europeisk standard för bärbara/transportabla släckredskap, det vill säga handbrand-släckare. Standarden beskriver hur handbrandsläckare ska konstrueras, provas och klassas.Välj typ av brandsläckare:

Skumsläckare

Skumsläckare

Pulversläckare

Pulversläckare

Koldioxidsläckare

Koldioxidsläckare

Fettbrandsläckare

Fettbrandsläckare

Metallbrandsläckare

Metallbrandsläckare

Övningsläckare

Övningssläckare

Brandsläckarskåp

Skåp

Släckarvagn

Släckarvagn

Släckarkärror

Släckarkärror

Litiumbatteribrandsläckare

LitiumbatteribrandsläckareHur fungerar en brandsläckare?

En enkel beskrivning av hur olika släckartyper fungerar.


Klassning av brandsläckare

Lär dig hur en brandsläckares släckeffekt mäts.Svebras branschrekommendationer

Branschorganisationen ger sina rekommendationer kring brandsläckare.

Vi förbehåller oss rätten till tekniska
ändringar utan förvarning