fbpx

Vattendimmasläckaren S9WM

Vattendimmasläckaren – den nya generationens brandbekämpning utan kemikalier.

Brandsläckare med vattendimma blir alltmer populär i och med sin totala avsaknad av kemikalier och dess effektivitet vid bekämpning av många olika typer av bränder. Den är ett mycket bra miljöval då släckmedlet består av rent avjoniserat vatten.


Brandsläckaren med vattendimmeffekt, har via sina speciella komponenter funktionen att minska droppstorleken radikalt. Därmed mångdubblas kyleffekten, samt att den åstadkommer en atmosfär för effektiv släckning genom att syret trängs undan.

Man kan tack vare detta förutom att släcka bränder av klass A (fibrösa material) även släcka Klass F (fettbränder) och mindre bränder av klass B (vätskebränder) med vattendimma. Detta är inte möjligt med vattenbaserade släckare av standardtyp.

Vattendimma ger också betydligt mindre följdskador än andra typer av släckmedel och har minimal miljöpåverkan.

Släckaren är testad och godkänd att använda på elektrisk utrustning upp till 1000V. Tömningstiden är ca 40 sekunder. Presto S9WM är precis som alla andra modeller tillverkad med Prestos erkänt höga kvalité.

Släckområde:
– Alla typer av kontor, speciellt där extra känsliga ting för sekundärskador förvaras
– Förvaltningsbyggnader, Bibliotek, Arkiv
– Muséer, Utställningar etc.
– Vård & Sjukhem
– Skolverksamhet
– Kriminalvården
– Restauranger, Hotell

OBS!

Även om branden släcks efter några sekunder måste hela innehållet i släckaren tömmas över brandhärden. På så vis minskar risken för återantändning.

Produktblad

Säkerhetsdatablad

Kompletterande dokumentation

Det finns ingen kompletterande information