Hur fungerar en brandsläckare?

Här berättar vi hur brandsläckare av olika typer fungerar och vilka komponenter de består av. Det finns även fler typer av brandsläckare i vårt sortiment men dessa faller vanligtvis in under dessa tre kategorier. En metallbrandsläckare är exempelvis konstruerad likt en pulversläckare, en fettbrandsläckare fungerar likt en skumsläckare osv.


Presto Pulversläckare

Pulvrets släckeffekt erhålls huvudsakligen genom så kallad negativ katalys. Släckpulvret angriper och avbryter förbränningsprocessen och bildar dessutom ett skyddande skikt på glödbildande ämnen. Detta skikt förhindrar effektivt återantändning. Vid sprutning bildas ett kraftigt pulvermoln som snabbt täcker brandhärden. Släckningsverkan förstärks av en rad kemifysikaliska processer. Släckpulvret är frostbeständigt och ej elektriskt ledande. Pulversläckaren är normalt funktionsduglig från -30°C till +60°C.

Hur fungerar en brandsläckare - Pulversläckare i genomskärningKomponenter
 1. Slang
 2. Stigrör
 3. Ventilhus
 4. Bärhandtag
 5. Tryckhandtag
 6. Manometer
 7. Behållare
 8. Säkring
 9. Munstycke

 

Så här hanterar du släckaren:

Släckaren utlöses med enkla, naturliga handgrepp:

 1. Drag ut säkringen.
 2. Rikta munstycket mot lågornas bas.
 3. Tryck ned utlösningshandtaget och släck med svepande rörelser över branden.

 


 


Presto Vätskesläckare

Skumsläckaren är fylld med filmbildande skum blandat med vatten, vilket vid släckning ger en tvållödderliknande hinna. Släckning med skum ger en ren och effektiv släckning. Dessutom förhindrar skummet återantändning. Brandsläckaren är normalt funktionsduglig från 0°C till +60°C, med frysrisk under 0°C. Vi erbjuder dock speciella frostskyddade skumsläckare som är funktionsdugliga ner till -30°C.

Hur fungerar en brandsläckare - Skumsläckare i genomskärningKomponenter
 1. Slang
 2. Stigrör
 3. Ventilhus
 4. Bärhandtag
 5. Tryckhandtag
 6. Manometer
 7. Behållare
 8. Säkring
 9. Strilmunstycke
Så här hanterar du släckaren:

Släckaren utlöses med enkla, naturliga handgrepp:

 1. Drag ut säkringen.
 2. Rikta munstycket mot lågornas bas.
 3. Tryck ned utlösningshandtaget och släck med svepande rörelser över branden.

 Presto Koldioxidsläckare

Koldioxidsläckare med den kemiska beteckningen koldioxid (CO2) är en färglös, giftfri gas med svagt syrlig smak och något kittlande lukt. Gasen är cirka 1,5 gånger tyngre än luft, kemiskt neutral och ej elektriskt ledande. Koldioxid för brandsläckning komprimeras i flaskor till ett arbetstryck av 58 atö vid 20°C. Genom komprimeringen övergår en del av koldioxidgasen i flytande form. Koldioxiden släcker brand genom avskärmning och utspädning av luftens syre kring brandobjektet samt till viss, mindre, del genom kylning. Brandsläckaren är funktionsduglig från -30°C till +60°C.

 

Hur fungerar en brandsläckare - Koldioxidsläckare i genomskärningKomponenter
 1. Behållare
 2. Stigrör
 3. Ventilhus
 4. Bärhandtag
 5. Tryckhandtag
 6. Slang
 7. Diffusor
 8. Säkring
 9. Fäste för diffusor
Så här hanterar du släckaren:

Släckaren utlöses med enkla, naturliga handgrepp:

 1. Drag ut säkringen.
 2. Rikta munstycket mot lågornas bas.
 3. Tryck ned utlösningshandtaget och släck med svepande rörelser över branden.

 Klassning av brandsläckare

Lär dig hur en brandsläckares släckeffekt mäts.

 

Anpassa
Den här webbplatsen använder sig av cookies för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner som underlättar ditt användande av webbplatsen.