Skumsläckare

Skumsläckare Presto S9 Eco Ultra

Presto Eco – ett miljövänligare alternativ!

Prestos skumsläckare är tillverkade för att ha hög släckeffekt mot A och B-bränder och samtidigt ha så liten miljöpåverkan som möjligt. A-bränder är den gemensamma benämningen på bränder i fasta material som normalt bildar glöd. Sådana material är t ex trä, tyg, plaster, papper eller bildäck. B-bränder, står för brand i brännbara vätskor såsom bensin, diesel eller liknande. 

Skumsläckarna i Prestos Eco-programmet finns i olika storlekar och brandklasser. Brandklassen anges på släckarens etikett enligt Europastandarden SS-EN3.Skumsläckare är lämpliga för bl. a. kontor, industrier, offentliga lokaler, skolor, sjukhus, hotell, ladugårdar och alla typer av bostäder där man vill undvika nedsmutsning. I Prestos moderna skumsläckarprogram har de högst klassade modellerna släckeffekt i paritet med pulversläckare varför släckmängden inte nödvändigtvis behöver vara större än för pulversläckare. Viktigt är att titta på de olika modellernas brandklassning. Ju högre klassning desto bättre släckeffekt (läs mer om Klassning).


Miljö
Presto Eco-skumsläckare är tillverkade med ambitionen att ha så liten miljöpåverkan som möjligt. I sortimentet finns AB-skumsläckare med minimerad mängd fluortensider och A-skumsläckare helt utan fluortensider som trots detta har mycket god släckeffekt. Gemensamt för Prestos Eco-skumsläckare är att de är miljöcertifierade vilket framgår av miljömärkningen Milieukeur.


milieukeurMilieukeur
För handbrandsläckare är detta idag den ledande miljömärkning i Europa och det är SMK (Stichting Milieukeur) i Holland som utformat och fastställt kraven. Fokus ligger på att främja utvecklingen av mindre miljöskadliga produkter. Ett av kraven är bland annat att den maximalt tillåtna mängden fluortensider är max 0,04% av totala mängden släckmedel. 


Skumsläckare Presto S9 Eco i genomskärningUtförande
Behållaren i Prestos skumsläckare tillverkas av stål och är omsorgsfullt rostskyddad. Den förses med en varmpressad ventil i förnicklad mässing. Ventilen är avstängningsbar och utrustad med kontrollnippel och manometer. För storlekar på 6 liter och uppåt finns en säkerhetsanordning som utlöser om trycket skulle stiga till en kritisk nivå, t.ex. om släckaren hamnar i en brand.

Prestos skumsläckare är tryckladdade. Det innebär att behållaren står under kontinuerligt tryck och att släckmedlet kommer omedelbart när utlösningshandtaget påverkas. De trycksätts med kvävgas och är speciellt konstruerade för skakig, vibrerande och korrosiv miljö.


Att tänka på
Eftersom släckmedlet är utblandat med vatten måste släckaren frostskyddas om den ska stå utomhus i minusgrader. Därför ingår frostskyddade skumsläckare i Prestos sortiment; användbara i sammanhang där man tidigare var hänvisad till andra släckmedel, t.ex. i fritidshus och på fordon.
Det är viktigt att rikta strålen med släckskummet mot lågans bas eftersom det ska täcka det brinnande ämnet.

Även om skummet är säkert upp till 1000 volt, är det ändå klokt att vara försiktig om elektrisk utrustning finns i närheten av brandhärden. 


Skum
Släckmedlet i traditionellt skum består av ämnen som sänker ytspänningen så att släckmedlet kan tränga in i det brinnandet materialet och för AB-skum lägga sig som en hinna över en brinnande vätska och kväva branden. När släckskummet sprutas på brandhärden så flyter det ut och kväver elden samtidigt som det kyler ner det brinnande föremålet/ämnet. Skummet ligger sedan kvar som en försegling och förhindrar återantändning.

Släckmedlet i Prestos A-skumsläckare är främst ett högeffektivt vätmedel som genom sin låga ytspänning snabbt tränger djupt in i materialet. Det avdunstar snabbt för att på så vis släcka genom kylning, men lämnar även ett mikroskikt som förhindrar återantändning.


Alternativ
Det finns olika typer av skum, var och en avsedda för speciella syften.

– Filmbildande skum (AFFF) används i brandsläckare och fasta släcksystem och är effektivt mot både fibrösa material (A) och vätskor/plaster (B).

– Detergent skum används av räddningstjänster vid konventionell brandbekämpning, dock inte vid brand i polära vätskor (t ex bensin med hög alkoholhalt).

– Alkoholresistent skum.

– Frostskyddat skum (se Frostskyddade skumsläckare)

– Övningsskum utan svårnedbrytbara ämnen.

– Skum för fettbränder (se Fettsläckare)


Skumalstring
Skummet bildas genom att skumvätskan blandas med vatten och sedan passerar genom ett strålrör, ett skumaggregat eller någon annan form av skumalstrare som blandar vätskelösningen med luft. Beroende på hur mycket skum som alstras delas skumvätskorna in i kategorierna: Tungskum, mellanskum och lättskum.Anpassa
Den här webbplatsen använder sig av cookies för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner som underlättar ditt användande av webbplatsen.