Frostskyddade skumsläckare

Presto K-30 frostskyddade skumsläckare

Presto S6K-30 och S9K-30

Presto frostskyddade skumsläckare i K-30-serien är gjorda för att kunna förvaras i minusgrader och tål temperaturer ned till -30°C, till skillnad mot vanliga skumsläckare som är funktionsdugliga mellan 5°C och 60°C. Släckarna är klassade för både A- och B-bränder.

Eftersom släckmedlet är utblandat med vatten måste släckaren frostskyddas om den ska stå utomhus i minusgrader. Därför ingår frostskyddade skumsläckare i Prestos sortiment; användbara i sammanhang där man tidigare var hänvisad till andra släckmedel, t.ex. i fritidshus och på fordon.

Presto K-30 frostskyddad skumsläckare i genomskärningUtförande
Behållaren i Prestos skumsläckare tillverkas av stål och är omsorgsfullt rostskyddad. Den förses med en varmpressad ventil i förnicklad mässing. Ventilen är avstängningsbar och utrustad med kontrollnippel och manometer. Skumsläckarna S6K-30 och S9K-30 är försedda med säkerhetsanordning som utlöser om trycket skulle stiga till en kritisk nivå, t.ex. om släckaren hamnar i en brand.

Prestos skumsläckare är tryckladdade. Det innebär att behållaren står under kontinuerligt tryck och att släckmedlet kommer omedelbart när utlösningshandtaget påverkas. De trycksätts med kvävgas och är speciellt konstruerade för skakig, vibrerande och korrosiv miljö.

Att tänka på
Det är viktigt att rikta strålen med släckskummet mot lågans bas eftersom det ska täcka det brinnande ämnet.

Även om skummet är säkert upp till 1000 volt, är det ändå klokt att vara försiktig om elektrisk utrustning finns i närheten av brandhärden. 

Skum
Släckmedlet i traditionellt skum består av ämnen som sänker ytspänningen så att släckmedlet kan tränga in i det brinnandet materialet och för AB-skum lägga sig som en hinna över en brinnande vätska och kväva branden. När släckskummet sprutas på brandhärden så flyter det ut och kväver elden samtidigt som det kyler ner det brinnande föremålet/ämnet. Skummet ligger sedan kvar som en försegling och förhindrar återantändning. Släckskummet i Presto frostskyddade skumsläckare fungerar på samma sätt men har även egenskapen att skummet inte fryser i minusgrader.

Skumalstring
Skummet bildas genom att skumvätskan blandas med vatten och sedan passerar genom ett strålrör, ett skumaggregat eller någon annan form av skumalstrare som blandar vätskelösningen med luft. Beroende på hur mycket skum som alstras delas skumvätskorna in i kategorierna: Tungskum, mellanskum och lättskum. 

Produktblad

Säkerhetsdatablad

Kompletterande dokumentation

Det finns ingen kompletterande dokumentation.

 

Anpassa
Den här webbplatsen använder sig av cookies för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner som underlättar ditt användande av webbplatsen.