Gassläcksystem

gasslacksystem-header2016
Fast monterade släcksystem används ofta där det bedöms att risken för en brand är så stor att en handbrandsläckare eller en brandpost inte räcker till. Det här gäller också utrymmen där det inte finns någon som i tid kan upptäcka en brand eller i utrymmen som är svåra att komma åt.


Olika typer av gassläcksystem:

Inergen | Koldioxid | Novec


Gassläcksystem

Ett släcksystem med gas skyddar drift och egendom genom snabb och ren brandsläckning. Det kan gälla till exempel datorrum, rum med elektriska installationer eller maskinrum i fartyg där stillestånd måste minimeras, värdet av installation är stort eller utrustning känslig. Vi säljer, projekterar och installerar gassläcksystem med släckgaserna Novec 1230, Inergen och Koldioxid. Vi utför även service på samtliga förekommande släckgaser på den svenska marknaden. Presto är certifierad anläggarfirma av Svensk Brand och Säkerhetscertifiering AB (SBSC) enligt samtliga släckgasklasser.

Gassläcksystemen levereras normalt med dedikerad detektering och släckstyrning. Presto Brandsäkerhet är även av SBSC AB certifierad brandlarmsfirma.

För att garantera en korrekt funktion på anläggningen är det viktigt att regelbunden service utförs enligt tillverkarens instruktioner och regler för koldioxid SBF 115 samt för övriga släckgaser SBF 500. Enligt SBF 500/SS-EN 15004-1 rekommenderas funktionsprovning var 6:e månad av en certifierad anläggarfirma. För anläggningar med F-gas (FM-200, Halotron) måste allt arbete på anläggningen utföras av en certifierad brandskyddstekniker F-gas. Presto är anläggarfirma för F-Gas och har certifierade brandskyddstekniker F-gas på ett flertal platser i landet.

Presto har Sveriges mest rikstäckande serviceorganisation för fasta släcksystem. Vi utför förebyggande och akut service på samt på många av marknaden förekommande fabrikat  samt lagerför frekventa utbytesbehållare och reservdelar till dessa. VI har även en avdelning för marin service. 


Läs mer

I vår samlingsbroschyr kan du läsa mer om
hur vi arbetar med gassläcksystem:

Läs mer

SVEBRAs rekommendationer hittar du här:

Svenska Brandskyddsföretagens
rekommendation – Underhåll av fasta släcksystem


Vi är SBSC-certifierade som behörig anläggarfirma:


Produktblad

Säkerhetsdatablad

Kompletterande dokumentation

Det finns ingen kompletterande dokumentation

Anpassa
Den här webbplatsen använder sig av cookies för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner som underlättar ditt användande av webbplatsen.