NOVEC™ 1230

NOVEC™ 1230 är ett släckmedia avsedd för fasta släck-installationer. NOVEC™ 1230 kombinerar bra släckeffekt, hög personsäkerhet och lätt hantering med en minimal påverkan på omgivningen.

EGENSKAPER FÖR NOVEC™ 1230

• Förvaras och transporteras som flytande vätska.
• Kemisk släckgas som lämpar sig för de flesta kritiska utrymmen.
• Skadar inte elektronisk utrustning, papper, textilier eller annan inredning.
• Är väl lämplig för bemannade utrymmen.
• Dimensionerande koncentrationen är så låg som 5,3-5,9%, vilket innebär minimalt  utrymmeskrav för behållarna. Snabb utströmningstid


SYSTEMUPPBYGGNAD
Cylindrarna fylls med NOVEC™ 1230 och ansluts till ett rörsystem med munstycken. Cylindrarna trycksätts med Nitrogen (drivgas) upp till 25 bar. NOVEC™ 1230 förgasas i munstycket och fördelas jämt inom släckzonen. För att erhålla rätt koncentration av NOVEC™1230 görs kalkylerna med ett dokumenterat och godkänt beräkningsprogram.

NOVEC™ 1230 OCH MILJÖN
NOVEC™ 1230 påverkar inte växthuseffekten och skadar inte ozonskiktet. Till skillnad från andra kemiska släckmedier har NOVEC™ 1230 mycket kort atmosfärisk livslängd, 3-5 dagar.


Vi är SBSC-certifierade som behörig anläggarfirma:

Certifierad Anläggarfirma Brandlarm
Certifierad Anläggarfirma Gassläcksystem
Certifierad Anläggarfirma F-gas