Skum

Skum är ett täckande och nedkylande medel som används för att släcka bränder i lättantändliga och brännbara vätskor, liksom för att förhindra att lättantändliga gaser frigörs och för att kyla ned återantändningskällor.

Skummet har fyra huvudsakliga släckfunktioner:

• Kväver elden och förhindrar att luft blandas med lättantändliga ångor.

• Undertrycker lättantändliga gaser och hindrar dem från att frigöras.

• Avskiljer flammorna från bränsleytan.

• Kyler ned bränslet och de angränsande ytorna.