Övriga brandredskap

Ofta behövs kompletterande utrustning och materiel för att göra brandskyddet fullständigt.

Det kan röra sig om produkter för aktiva eller förebyggande insatser ifråga om brandbekämpning, begränsning av brandförlopp, personskydd m.m.

Några av dessa produkter är:

Pulveraggregat är ett mycket effektivt skydd när det finns risk för större och snabba brandförlopp t ex vid brandfarliga processer inom industrin, försvaret och rederier.

Pulversprinkler är ett kostnadseffektivt och tillförlitligt brandskydd för mindre utrymmen eller som punktskydd.

Skyltar (bl.a. brand- och nödskyltar) utförda enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Brandarmatur som omfattar välkända leverantörers sortiment i både mässing och lättmetall.

Släckarkärror anpassade för Heta arbeten.

Brandfiltar och svetsmattor finns i flera olika standardformat.

Personlig (skydds)utrustning i form av brandkläder, hjälmar, olika typer av handskar m.m. Första hjälpen-utrustning, d.v.s. ögondusch, förbandstavlor, produkter för sårtvätt och förbandsmaterial hittar du under produktsidan Första Hjälpen eller i menyn.

SafeSprint är en sprint som gör det enklare och snabbare att både sätta dit sprinten och att ta bort den när det behövs.


Produktblad

Säkerhetsdatablad

Kompletterande dokumentation

Det finns ingen kompletterande information

Vi förbehåller oss rätten till tekniska
ändringar utan förvarning
Anpassa
Den här webbplatsen använder sig av cookies för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner som underlättar ditt användande av webbplatsen.