Stigarledningspumpar

Marknadens första speciellt framtagna pumplösning för trycksatta stigarledningar. En specialanpassning med hänsyn till rökdykarnas arbetsmiljö och önskan om ett tryggt arbetsredskap för att effektivt och säkert rädda liv och egendom. Anpassad efter Boverkets krav på brandteknisk utrustning och Räddningstjänstens önskemål om funktioner. Delar tagna ur SBF:120:8 för anpassning, samt tydliga avsteg för en förbättrad produktlösning till denna typ av anläggningar. Begränsat systemtryck till max 16bar. Tryckstegring i flera steg med TopPump reducerar systemets tryck till max 16bar och eliminerar behovet av flera stammar även i riktigt höga fastigheter.

 


Stigarledningspump komplett

Plug&Play installation. ”Vatten in+ Vatten ut+ Elektrisk kraftmatning”
Konstant tryck via Hydrovar. Pumpriggen levereras med två pumpar för full redundans. Automatisk tryckhållning med
huvudpumparna. Energieffektiv lösning både hydrauliskt och elektriskt. Övervakning av tryck i samtliga anslutningar
för skydd av anläggning och utrustning. Konstant övervakning av utrustning samt möjligheter till självtester och
prioritetsväxling. Tryckstötsreglering. Summa A och B via potentialfria kontakter (en för varje enhet)

Art.nr Beskrivning Dimension
104971 Presto Singelrigg In DN 125, ut DN 100
104926 Presto Dubbelrigg In DN 125, ut DN 100

 


Panel till Stigarledningspump PLC/HMI
Tillsammans med PLC/HMI skapas en komplett lösning som uppfyller samtliga lagkrav på arbetsmiljö. Samtidigt förenklar
det hanteringen av stigarledningens tryck, ger en aktuell bild av hur hela systemet arbetar och ger tidiga varningar på
brister. Montera en HMI vid entrén på fastigheten för styrning av Stigarledningspump. Har din fastighet flera entréer,
montera en vid varje entré för styrning av Stigarledningspump. Enkel justering av BÖR värde i hela systemet.
Håll grundtryck i stigarledning och anpassa tryck genom koordinering vid insats.
Välj Ditt arbetstryck för varje enskild insatssituation. (Skrota reduceringsventiler)
Övervakning av aktuellt flöde i realtid. Övervakning av aktuellt inkommande servicetryck i realtid. Larmindikation på
början till lågt tryck. Logiska parametrar för läcksökning. Larmindikering i panel. Larmlogg med datum och tid.
Val av prioritet av systemets samtliga larm. Summa A och B via potentialfria kontakter. UPS för säkerställande av
redundant kraft under insatstiden.

Art.nr Beskrivning
105352 Panel Stigarledningspump PLC/HMI
105353 Panel Stigarledningspump HMI

 

Anpassa
Den här webbplatsen använder sig av cookies för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner som underlättar ditt användande av webbplatsen.