Utrymningssystem

Produkter för ett väl fungerande brandskydds- och utrymningssystem där personsäkerheten sätts i första rummet, ex. skyltar, nödljusarmaturer, brandvarnare, räddningsstegar m m.

Hitta den snabbaste vägen ut
När man snabbt vill evakuera människor ur en byggnad är det viktigt att samtliga utrymningsvägar har markeringar och att man tydligt kan se dem. Men det behövs också utbildning och övning så att alla vet hur de ska göra i en sådan situation. Med tanke på att man ibland bara har några minuter på sig att ta sig ut ur en byggnad kan ett väl genomtänkt utrymningssystem vara livsavgörande.

Ett system behöver underhåll
För ett väl fungerande utrymningssystem behövs utrymningsplaner, skyltar, vägledande markeringar, brandlarm, nödbelysning m.m.. Men ett system behöver också underhållas. Några nedrivna skyltar, en ombyggnad där t.ex. dörrar har flyttats kan göra så att människor inte hittar vägen ut. Regelbundet underhåll som utförs på rätt sätt förhindrar att detta sker.

Vår kompetens – din säkerhet
Det behövs även kunskap hos den som projekterar och installerar systemet. Presto tillhör pionjärerna på utrymningsområdet. Vi kan hjälpa till med en teknisk översyn av era lokaler och föreslå ett lämpligt utrymningssystem. Vi kan även sätta ihop utbildnings- och övningspaket som är anpassat för era behov. Välkommen att kontakta oss!

Vad säger reglerna om utrymningssystem?
Boverket anger i sina byggregler (BBR): “Nödbelysning skall möjliggöra utrymning på ett säkert och effektivt sätt även vid strömavbrott. Nödbelysning skall finnas i utrymningsvägarna i byggnader som innehåller hotell, vårdanläggning (utom förskola och liknande) eller samlingslokal. Nödbelysning skall även finnas i samtliga trapphus som används för utrymning i byggnader med fler än åtta våningsplan. Vägledande markeringar skall förses med nödbelysning, om det inte är uppenbart obehövligt.”

Det här lagkravet visar hur viktigt myndigheterna anser att nödbelysning är. De som är ansvariga för en verksamhet måste se till att det här kravet uppfylls och att säkerheten för medarbetare och andra upprätthålls.

Mycket att välja bland
Nödljusarmaturer finns i ett varierat utbud som passar in i alla typer av lokaler. Presto samarbetar med ledande tillverkare av armaturer och kan erbjuda både produkter och kunnande av hög klass.

Boverkets byggregler
har ett speciellt avsnitt (kap 5) som handlar om brandskydd. Vid sidan av tekniska lösningar för kontruktion läggs stor vikt på utrymning vid brand. En av de saker som betonas är kravet på att ha en fungerande nödbelysning så att utrymning kan ske säkert och effektivt.


IMG_1972

Letar du efter skyltar?

Skyltningen är en mycket viktig del i den totala brandsäkerheten och skapar en säker arbetsmiljö i alla typer av lokaler. Presto erbjuder, förutom ett brett produktsortiment, konsultation och rådgivning gällande typ, storlek och placering av skyltar samt utrymningssäkerhet i allmänhet.

Till sidan för skyltar och efterlysande produkter
 

 

Utrymningssystem - Stege Jimmy Fasad

Letar du efter utrymningsstegar?

Vid en brand bildas ofta stora mängder rök. Röken är både giftig och hindrar sikten så att det blir svårt att orientera sig och hitta vägen ut. För dem som då befinner sig på andra våningen eller högre upp i byggnaden är en smidig och lätthanterlig utrymningsstege ofta den bästa vägen till säkerheten.

Du hittar våra olika modeller här!
 

NödljusarmaturerLetar du efter nödbelysning?

När den vanliga belysningen slutar att fungera behövs ett reservsystem som gör att den normala verksamheten kan fortsätta eller att människor kan sätta sig i säkerhet. Det här är speciellt viktigt om det är många i byggnaden som inte känner till lokalerna så bra.

Nödbelysning, som är ett samlingsbegrepp för reservbelysning och utrymningsbelysning, ska normalt fungera med full effekt under minst 60 minuter vid ett strömavbrott. Under den tiden hinner man i allmänhet vidta de säkerhetsåtgärder som behövs för både verksamheten och de människor som finns i byggnaden.

Till sidan för Nödbelysning

Vi förbehåller oss rätten till tekniska
ändringar utan förvarning
Anpassa
Den här webbplatsen använder sig av cookies för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner som underlättar ditt användande av webbplatsen.