Systematiskt brandskyddsarbete för att öka säkerheten

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) är lagstadgat enligt Lagen om skydd mot olyckor i syfte att förhindra brand och minimera skador om en brand skulle uppstå. Presto är en komplett leverantör av lösningar inom brandskydd och erbjuder både produkter och tjänster för att öka säkerheten.

Systematiskt brandskyddsarbete, förkortat SBA, innebär att man tar ansvar för brandskyddsarbetet i den egna organisationen. Det betyder att man med rimliga åtgärder gör det som krävs för att förhindra brand, vilket kan vara kontinuerlig utbildning där kunskap och rutiner hela tiden underhålls men även kontrollering av den befintliga brandskyddsutrustningen.

Genom att utse ansvarsroller och förse alla inom organisationen med information och utbildning kring brandskyddsfrågor, skapar man en tryggare arbetsplats.

Systematiskt brandskyddsarbete i praktiken

Ingen verksamhet är den andra lik, vilket gör att rutinerna för systematiskt brandskyddsarbete skiljer sig åt beroende på plats och det enskilda företagets förutsättningar. Det kan med fördel vara en del av det ordinarie kvalitetsarbetet, till exempel.

Dessutom är det viktigt att se till att all personal har all information och kunskap som krävs för att veta hur de ska agera om en brand uppstår. Det är också bra att utse ansvarsområden och att regelbundet kontrollera att brandskyddsutrustningen fungerar korrekt.

Kontakta oss angående systematiskt brandskyddsarbete – Vi hjälper er

Om du vill ha hjälp med att ta fram nödvändiga rutiner kring systematiskt brandskyddsarbete kan du vända dig till en expert eller konsult för råd och utbildning i hur man skapar ett effektivt brandskyddsarbete. På så vis kan du vara helt säker på att bedriva det systematiska brandskyddsarbetet på rätt sätt.

Vi på Presto erbjuder PreVision – ett webbaserat verktyg som underlättar det systematiska brandskyddsarbetet. PreVision skickar ut påminnelser när det är dags att genomföra egenkontroller av brandskyddsutrustningen, vilket gör arbetet lättare och mindre tidskrävande, samtidigt som du är säker på att det blir gjort.

Med PreVision finns även instruktioner för hur kontrollerna ska genomföras, och verktyget erbjuder dessutom möjlighet att dokumentera och följa upp avvikelserna i brandskyddet. Det är en smidig och bekväm lösning där allt är samlat, organiserat och överskådligt. Varmt välkommen att kontakta oss om du är intresserad av PreVision, så presenterar vi en lösning för er.