Arbete på väg steg 1.1 – 1.3

GRUNDKOMPETENS ENLIGT SAMTLIGA TRE INRIKTNINGAR

  • Allmän Grundkompetens – Steg 1.1
  • Grundkompetens för att framföra väghållningsfordon – Steg 1.2
  • Grundkompetens för att få utföra vägarbete – Steg 1.3

Personal kan efter denna utbildning utföra arbetsuppgifter under ledning av certifierad personal enligt Steg 2.2

Utbildningen är integrerad med tidigare Arbete På Väg Nivå 1&2 (Enligt TRVK 2012:86)

Detta kompetensupplägg kan även vara ett förkunskapskrav enligt Steg 2.1, T ex framföra TMA-fordon mm. 

EXEMPEL PÅ FORDON SOM KRÄVER FÖRARE MED KOMPETENS ENLIGT STEG 1.2 ÄR

  • Personbilar som används i exempelvis projekteringsarbete, trafikdirigering.
  • Fordon som används för transporter, exempelvis lastbilar. Som väghållningsarbete räknas utförandet i samband med lastning eller lossning av fordon. Själva transporten räknas inte till väghållningsarbete.
  • Motorredskap och traktorer som används i exempelvis beläggningsarbeten, schakter.

EXEMPEL PÅ ARBETEN SOM KRÄVER STEG 1.3 KOMPETENS ÄR

  • Utför vaktarbete, anläggningsarbete, beläggningsarbete, eller arbetar med trafikanordningar under ledning av Ceritifierad person enligt Steg 2.2.
  • Utför servicearbeten I eller på anläggningar.
  • Är medhjälpare vid montage av längsgående skyddsanordningar, räcken.

Tidsåtgång

Kursen omfattar en heldag.

Dokument

Kontakta oss

Använd kartan, genom att klicka på den region som ditt ärende gäller, för att komma i kontakt med en av våra medarbetare som gärna hjälper er med ärendet.

Öppna kurstillfällen