Utbildning Region Väst

Presto finns över hela Sverige och vår utbildningsavdelning är indelad i fyra regioner.

Här finns kontaktuppgifter till vår utbildningspersonal i det vi kallar för Region Väst; alltså Halland, Bohuslän, Västergötland och Dalsland.

Kontaktuppgifter

Utbildning Region Väst

utbildning.vast@presto.se


Susanne Larsson

Kompetensrådgivare
susanne.larsson@presto.se
010-45 77 913


Vanessa Larsson

Kompetensrådgivare
vanessa.larsson@presto.se
010-45 77 904