Hjärtsäker Zon

Hjärtsäker Zon var ursprungligen ett initiativ från Hjärt-Lungfonden men är numera en svensk standard (SS 280000 2015).
Att kunna agera snabbt är avgörande till överlevnad  men hjärtstopp kräver också kunskap och beredskap. Att veta och förstå är nyckeln till trygghet. En hjärtstartare i kombination med hjärt- & lungräddning är det enda sättet att rädda liv när någon drabbats. 

Vad innebär en Hjärtsäker zon?
  • Att det finns rutiner och beredskap för att kunna hantera situationen som krävs vid ett hjärtstopp
  • Att det finns kompetens att kunna utföra hjärt- och lungräddning
  • Att all personal är väl införstådda med vart hjärtstartaren finns samt hur man hanterar den
  • Att behandling med hjärtstartare kan starta inom 3 minuter
  • Att hjärtstartaren är registrerad i nationella hjärtstartarregistret
En Hjärtsäker zon skapar trygghet

Presto strävar efter att vara en komplett leverantör inom såväl brandskydd som första hjälpen. För hjärtsäkra er arbetsplats kan vi därför erbjuda en helhetslösning där vi hjälper er att bli en certifierad Hjärtsäker Zon enligt standarden SS 280000 2015.

Presto erbjuder både produkter, såsom hjärtstartare, skyltning och tillbehör, men också första hjälpen-utbildningar och rådgivning hur ni bygger upp en organisation kring Hjärtsäker zon.

Var med och rädda liv

Varje år drabbas över 10 000 personer av plötsligt hjärtstopp, endast 500 överlever. Att kontrollera andning ochgöra bröstkompressioner kan vara skillnaden på liv och död.

Boka utbildning  i HLR idag och var med och rädda liv.
Din insats är viktig! 

Mer information

Hjärtstartare
Hjärtstartare ger trygghet för att du vet att du kan rädda ett liv innan ambulansen kommer fram. Kan användas när som helst, var som helst och av alla.
Standard för hjärtsäkra zoner

Hjärtsäker zon – Användning av hjärtstartare i offentliga och andra miljöer utanför sjukvården. Generella krav och rekommendationer

Anpassa
Den här webbplatsen använder sig av cookies för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner som underlättar ditt användande av webbplatsen.