Underhåll av skyddsrum

För att i skarpt läge kunna skydda måste skyddsrummens funktioner upprätthållas. Presto erbjuder underhåll av skyddsrum - på kort och lång sikt.

Skyddsrum finns till för att skydda civilbefolkningens liv vid fara. Ett skyddsrum ska skydda mot stötvåg och splitter, gasbeläggning, biologiska stridsmedel, brand och joniserande strålning. Det måste finnas in- och uttag av luft och en ventilation som kan rena luften vid en gasattack. En luftsluss ska minimera verkan från giftiga gaser. Personer ska kunna klara sig i skyddsrummet under tre dygn. ­­­­

För att alla nödvändiga funktioner ska upprätthållas, krävs regelbundet underhåll av skyddsrummet. De senaste decennierna har många skyddsrum inte underhållits som de ska, och funktionerna finns därför inte kvar.

Presto hjälper fastighetsägare att återställa och upprätthålla skyddsrummens funktioner. Efter att Presto har inventerat skyddsrummet och vidtagit nödvändiga åtgärder, erbjuder vi ett långsiktigt underhållsavtal med årlig kontroll.

Presto använder endast produkter och typlösningar som är godkända av MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Det innebär att skyddsrummet är i ordning om MSB utför en skyddsrumskontroll.

Läs även om vårt erbjudande Inventering av skyddsrum.

Senast uppdaterad: 12 februari 2024