fbpx

PreVision – ett komplett verktyg för SBA

Alla som äger eller är verksamhetsutövare i en byggnad är skyldiga enligt lag att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete. Syftet med det systematiska brandskyddsarbetet är att förebygga att brandrelaterade olyckor uppstår, men även att begränsa skadorna om olyckan väl är framme. Läs mer om systematiskt brandskyddsarbete här

Presto erbjuder det perfekta hjälpmedlet för ert systematiska brandskyddsarbete (SBA). Med Presto Kontrollsystem – PreVision, kan ni enkelt och snabbt överblicka, uppdatera och redovisa statusen för ert brandskyddsarbete. I PreVision samlas all information på ett ställe, vilket gör det enkelt att arbeta systematiskt med brandskyddet.

PreVision skickar ut automatiska påminnelser om att genomföra egenkontroller för de brandtekniska installationerna och om att överblicka brandskyddsorganisationen, i det intervall som ni själva beslutar om. I verktyget finns tydliga instruktioner för hur kontrollerna genomförs och ni kan på ett enkelt och lätthanterligt sätt registrera och rapportera avvikelser i ert brandskydd. I PreVision kan ni även sammanställa den väsentliga informationen i rapporter; såsom statusrapport, inventarierapport som avvikelserapport. I PreVision finns även en skriftlig redogörelse över brandskyddet, baserad på riktlinjer från expertmyndigheten inom brandskydd – MSB.

Med PreVision uppfylls de krav som ställs på företags och organisationers brandskydd på ett enkelt och överskådligt sätt.

Allt samlat – på alla enheter

I PreVision webbgränssnitt samlas alla information och administreras enkelt via alla företagets datorer – ingen installation krävs på era datorer.

Även i pärmform

För mindre organisationer, som exempelvis bostadsrättsföreningar, finns PreVision även i pärmform. Ett smidigt sätt att hålla koll på brandskyddet genom en välplanerad pärm som innehåller all hjälp ni behöver.


  


 

Vi förbehåller oss rätten till
ändringar utan förvarning