fbpx

Täthetsprov och integritetstest

Varför behövs täthetsprov?

Det skyddade rummet ska vara tätt så att luft inte kan komma in och så att släckgas inte kan läcka ut. Syre påverkar starkt en brands utveckling och det är därför viktigt att se till att branden inte får syre. I ett rum som skyddas med släckgas är detta extra viktigt.

Täthetsprov IntegritetstestVilka fördelar ger det mig?

Du har investerat i något som du vill skydda och har därför investerat i ett brandskydd. Ett täthetsprov säkerställer att skyddet verkligen fungerar optimalt och skyddar din verksamhet om en brand skulle bryta ut.

Provades inte brandskyddets täthet redan vid installationen?

Även om hela brandskyddssystemet var optimerat när det installerades, är det många små eller stora förändringar som kan påverka ett rums täthet. Exempelvis ombyggnationer, kabelgenomföringar och slitage kan bidra till stora brister i tätheten.

Vad säger lagen?

Det finns numera ett krav enligt europeiskt regelverk (SS-EN 15004) att täthetsprov ska utföras i zoner som brandskyddas av gassläcksystem. I protokollet efter den årliga servicen på släckanläggningen står det dessutom att täthetsprov ska genomföras.

Hur genomförs täthetsprovet?

Ett täthetsprov tar bara några timmar och utförs av våra certifierade tekniker med avancerad testutrustning. Om vi har täthetsprovet inskrivet i serviceavtalet får du årlig kontroll och följer reglerna automatiskt. Tryggt och enkelt.

Varför ska Presto göra detta?

Som helhetsleverantör av all typ av brandskydd har Presto svårslagen erfarenhet och kunnande av installation, kontroll och service. Vi kontrollerar ditt brandskydd rätt och effektivt utifrån gällande lagar och föreskrifter och hjälper dig att säkerställa ett skydd som håller din verksamhet trygg.


TÄTHETSPROV
Täthetsprov (som också kallas integritetstest, täthetstest med mera), är ett relativt enkelt och billigt sätt att försäkra dig att din investering i brandskydd och brandtätning fungerar optimalt. Ring oss och boka täthetsprov eller få svar på dina frågor 010-45 20 000. Läs även mer om brandtätning här.