Bättre arbetsmiljö, BAM

Utbildning i arbetsmiljökunskap.

Kursen utgår från Arbetsmiljölagen med tillhörande förordning, föreskrifter samt arbetsmiljöverkets rekommendationer och består av både teoretiska och praktiska block (föreläsningar och gruppövningar).

Mål

Skapa bra samverkan i arbetsmiljöarbetet mellan arbetsgivare, skyddsombud och övriga anställda.

Målgrupp

Kursen vänder sig till personer i behov av hur arbetsmiljöfrågor ska hanteras, t. ex. skyddsombud, chefer, arbetsledare, fackliga företrädare m fl. 

Syfte

Deltagare ska efter avslutad utbildning ha god arbetsmiljökunskap och förutsättningar att kunna medverka i verksamhetens utveckling mot en bättre arbetsmiljö.

Kursinnehåll

 • Lagstiftning – arbetsmiljölagen
 • Övrigt tillämpbart regelverk, avtal och föreskrifter
 • Arbetsgivarens och arbetstagarens skyldigheter, roller och ansvar
 • Skyddsombudets roll i arbetsmiljöarbetet
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
 • Riskbedömning
 • Damm, buller, vibrationer
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö
 • Arbetstid och arbetsbelastning
 • Stressrelaterade sjukdomar – förebyggande arbete
 • Kränkande särbehandling – förebyggande arbete
 • Arbetsmiljöekonomi – frånvarokostnader

Kurslängd

Kursen omfattar tre heldagar.

Dokument

Kontakta oss

Använd kartan, genom att klicka på den region som ditt ärende gäller, för att komma i kontakt med en av våra medarbetare som gärna hjälper er med ärendet.

Saknas öppna kurstillfällen?