Byggarbetsmiljösamordnare, BAS P/U

Utbildning enligt Arbetsmiljölag kap. 3 och AFS 1999:3

Kursen är utformad enligt Arbetsmiljöverkets rekommendationer baserat på kraven i Arbetsmiljölag kap. 3 och AFS 1999:3

Mål

Att skapa förutsättningar för god arbetsmiljö i samband med planering av samt utförande av bygg- och anläggningsarbete.

Målgrupp

Kursen vänder sig till personer som hanterar arbetsmiljöfrågor vid planering- och projekteringsskedet (BAS-P), samt till personer som samordnar arbetsmiljöarbetet under utförandet (BAS-U).

Syfte

Deltagare ska ges grundläggande kunskaper i arbetsmiljö, lagstiftning och föreskrifter samt efter avslutad kurs kunna upprätta en arbetsmiljöplan.

Kursinnehåll

  • Lagstiftning – arbetsmiljölagen, förordning och föreskrifter
  • BAS P/U – ansvar, uppgifter och befogenheter
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Risker, riskanalys och bedömning
  • Utforma arbetsplatser
  • Arbetsmiljöplan
  • Straffansvar och sanktionsavgifter

Tidsåtgång

Kursen omfattar en heldag.

Dokument

Kontakta oss

Använd kartan, genom att klicka på den region som ditt ärende gäller, för att komma i kontakt med en av våra medarbetare som gärna hjälper er med ärendet.

Denna utbildning går att genomföra på distans via vårt digitala klassrum.


Digitalt Klassrum

Öppna kurstillfällen

Saknas öppna kurstillfällen?