Entreprenadjuridik fördjupning

Steg 2 AB 04 / ABT 06. Fördjupningsutbildning.

Mål

Att få fördjupade kunskaper inom standardavtalen AB 04, ABT 06, AB-U och ABT-U och deras praktiska tillämpning, att öka din förmåga att undvika eller hantera specifika konfliktsituationer i samband med genomförandet av entreprenader, samt öka lönsamheten i dina uppdrag.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som är utförare eller beställare av entreprenader samt har vissa grundkunskaper inom standardavtalen AB 04 och ABT 06.

Syfte

Utbildning på distans

Denna utbildning går att genomföra på distans.

Kursinnehåll

• Vi går igenom och repeterar grundläggande begrepp i entreprenadrätten och de viktigaste avsnitten i ABT 06
• Praktisk avtalsrätt
• De Administrativa föreskrifternas roll i kontraktshandlingarna
• Kontraktsarbetenas omfattning
• Begreppet fel i entreprenad och ansvar för fel
• ÄTA – hur få betalt för tilläggsarbeten
• Hantering ändringar i projektet, såsom tillägg, hinder och störningar
• Avisering ÄTA, hinder och störningar
• Viten
• Tvistehantering
• Praktikfall – grupparbeten rörande frågeställningar med anknytning till verkliga fall
• Genomgång aktuella rättsfall från HD

Kurslängd

1 dagar.

Dokument

Kontakta oss

Använd kartan, genom att klicka på den region som ditt ärende gäller, för att komma i kontakt med en av våra medarbetare som gärna hjälper er med ärendet.

Anpassa
Den här webbplatsen använder sig av cookies för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner som underlättar ditt användande av webbplatsen.