Utbildning: Härdplast

Utbildning enligt föreskriften om Kemiska arbetsmiljörisker AFS 2014:43

Kursen genomförs enligt 37§ i föreskriften (AFS 2014:43) rörande hantering av härdplaster och allergiframkallande kemiska produkter.

Mål

Skapa förutsättningar för säkert arbete med isocyanater eller allergiframkallande kemikalier.

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla personer som leder eller utför arbete med material som innehåller isocyanater eller allergiframkallande kemikalier.

Syfte

Samtliga deltagare ska få kunskaper i riskbedömning, hälsorisker och skyddsåtgärder enligt AFS 2014:43 för arbete med isocyanater eller allergiframkallande kemikalier.

Kursinnehåll

  • Kännedom om olika härdplastkomponenter och risker
  • Lagstiftning och föreskrifter
  • Riskbedömning
  • Säkra arbetsmetoder
  • Skyddsutrustning
  • Åtgärder vid olycka

Tidsåtgång

Kursen omfattar 4 timmar.

Dokument

Kontakta oss

Använd kartan, genom att klicka på den region som ditt ärende gäller, för att komma i kontakt med en av våra medarbetare som gärna hjälper er med ärendet.